Aktualizace programů -  fotosystémy / kiosky Mitsubishi 
 
  Na této stránce je seznam programů pro nové / starší modely ( i jednotlivé HW verze ) systémú / fotokioskú Mitsubishi
Ke každému zařízení je uvedena
poslední verze programu včetně jeho popisu
 
                                                    N O V É   F O T O K I O S K Y  A K T U Á L N Ě   V   N A B Í D C E    
        
            
                                         
      Smart KIOSKGifts
          
        
       KIOSKGifts AIO 
    
          

    
     KIOSKGifts 3.4.3            
          

    
  KIOSKGifts 3.4.3  
  
+ podpora duplexního  tisku
  + alternativní PSStudioLab
    
                                                                                                                                         
                              
Nový set  Vánočních přání 2018 pro kiosky Smart / AIO  stáhnout set přání

Nový programový modul koláže / karuselový popis - výběr služeb na kiosku :Novinky verze 3.0.2
                                                                                                                                          
Nový programový modul oboustranné foto / kompatibilta se staršími tiskárnami CP-9XXX :Novinky verze 2.8.5
                                                                                                                                          
                                                                                                                                             
                                                      P Ř E D C H O Z Í   V E R Z E   F O T O S Y S T É M Ů  /  F O T O K I O S K Ů   
U starších zařízení je uvedena poslední verze programu, kterou doporučujeme nainstalovat na danou verzi HW
Přesvědčte se, že máte na svém zařízení nainstalovanou poslední verzi programu !
        
             
                                                            
       EasyPhoto / HW1          Click / IT5000        Obj. stanice PT6000         Kiosek K7000          Kiosek K9000
    
          

    
     EasyPhoto v 2.1.0
    program EasyPhoto / MT1
     CLICK Pro v. 2.6.5
             program Click.
       DPSKiosk 3.7.0 
       program kiosek HW1/2/4.
     DPSKiosk 3.7.0 
   program kiosek HW1/2/4.
     DPSKiosk 3.7.0 
        program kiosek.
        
           
                                                            
       EasyPhoto / HW2                Obj. stanice PT6000         Kiosek K7000        
    
          

    
    EasyPhoto v 2.5.2
      pro MT1 EVO + MT1
          KIOSKGifts 1.4.2 
            JEN pro verzi HW4
    KIOSKGifts 1.4.2
     
JEN pro verzi HW4
    
                                                            
              Kiosek 7000 EX 
                                       KIOSKGifts 2.8.5
   
 pro verzi HW5 (HW4)
    
 

 
                   
Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric
Liberek spol. s r. o.