EPSON  
  
   Sublimační fototiskárna A4  EpsonSureColor SC-F100
 

 

 


První sublimační A4 tiskárna ( EcoTank ) od firmy Epson, vhodná na potisk keramiky i textilu.

Velmi kompaktní rozměry, jednoduchá obsluha pomocí několika tlačítek na předním panelu s 2,4" LCD, snadné zakládání papíru, jednoduché doplňování inkoustu, připojení přes WIFI / LAN / USB ... to vše dělá tiskárnu atraktivní pro domácí či začínající uživatele v oblasti sublimačního potisku.

Tiskárna je zajímavá i pro profesionální uživatele, jelikož je to

první maloformátová sublimační tiskárna, kde tiskárnu - inkoust - sublimační papír - ovladač - ICC
vyrábí a garantuje technicky i zárukou jedna a ta samá firma .

Systém EcoTank
nepoužívá kartridže s inkoustem, které jsou vždy trochu dražší, ale inkoust se doplňuje přímo do velkokapacitních zásobníků tiskárny jednoduchým, ale současně naprosto čistým způsobem ( kdy nehrozí potřísnění ) ze separátních a ekonomiky výhodnějších lahviček 140ml.

Specifické rysy tiskárny :

*  nastavení tiskárny / ovladače /  ale i integrace ICC profilu se
   provede automaticky během instalace tiskárny - značné
   zjednodušení pro domácí uživatele
*  kvalitní tisk díky hlavám Epson PrecisionCore Micro TFP
 
*  velmi nízké náklady na tisk
*  rozhraní WIFI / USB / LAN
*  zásobník A4 / 150 listů
 
Navíc, což platí obecně pro tiskárny Epson, po dobu užívání tiskárny se automaticky aktualizuje ovladač i firmware tiskárny přes internet.
 
          


             

             

      E-shop  
      
   
 
 
 
    Tuto tiskárnu doporučujeme všem, kteří hledají jednoduchou tiskárnu na instalaci / obsluhu / údržbu, menších rozměrů, navíc za velice
  rozumnou cenu s velmi levným sublimačním inkoustem a zárukou 1 rok ( popř 6.000 listů) na celou sestavu                

EPSON Exceed Your Vision   EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision                                 
                                Specifické vlastnosti

OBSAH BALENÍ 
 


       
   

 
Otevřete krabici s tiskárnou. Na levé straně ( viz. obr ) máte všechny 4 lahvičky s inkoustem, součástí je i rychlý návod, záruční list a síťová šňůra.


Vyjměte tiskárnu a odstraňte z ní všechny výplně - obalové materiály
( pokud nebudete tiskárnu hned instalovat,  nechte inkoust v originálním vakuovém obalu )
 
                 

INSTALACE
INKOUSTU   


       
   

 
Instalace inkoustu

První plnění inkoustu se provádí při vypnuté tiskárně !

Po rozbalení tiskárny :

* Odklopte vrchní velký kryt tiskárny

* Následně menší kryt vpravo nad zásobníky inkoustu a připravte si lahvičky s inkoustem.

Před rozbalením lahviček s inkoustem s nimi zatřepejte - dle návodu 15x během 5 sec., při třepání ucítíte, že se již inkoust v lahvi nepřelévá.
Rozbalte a připravte si lahvičkyOdklopte modrou páčku nad zásobníkem směrem nahoru  - můžete začít zleva od černé a současně odšroubujte plastové víčko z lahvičky s černým inkoustem  
 

Lahvičku otočte směrem dolů ( je těsněná, nic z ní nevyteče ) a nasaďte ji ORIENTOVANĚ ( tj. křidélky podélně ) do štěrbiny  zásobníku černé ( viz. obrázek )  .... z lahvičky začne vytékat postupně inkoust. Pokud inkoust neteče, můžete zkusit lahvičku vysunout / zasunout a nebo "velmi jemně " v zasunutém stavu s ní pootočit doprava / doleva.
Lahvičku v žádném případě nemačkejte - inkoust vyteče sám

Zásobník naplňte až po horní rysku ( vyznačeno
červeně ), následně lahvičku vyjměte, dobře uzavřete víčkem a zbytek schovejte pro další doplnění ( skladujte lahvičky na stojato v tmavším místě - mimo dosah UV záření )

Uzavřete páčku zásobníku a celý proces opakujte pro všechny barvy -
každou barvu inkoustu do shodně barevně označeného  zásobníku

Závěrem uzavřete kryt zásobníků barev a kryt tiskárny

PO NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ INKOUSTEM JIŽ MĚJTE TISKÁRNU JEN VE VODOROVNÉ POLOZE

         
                

PŘEDNÍ PANEL 

 


       
   

 
Na předním panelu se nacházejí  tlačítka, která budete potřebovat
pro uvedení tiskárny do provozu


POWER - zapnutí / vypnutí tiskárny
HOME - zobrazí hlavní ( úvodní ) menu
HELP - nápověda
CANCEL - storno, zastaví aktuální akci
START - spustí zvolenou operaci

OK, kurzory - kurzory vybíráte jednotlivé menu, OK potvrzujete vstup do dalšího pod menu
ŠIPKA ZPĚT - vrací Vás do předchozího menu
PLUS / MINUS - pro zadávání hodnot
                        

ZAPNUTÍ
  


 
       
   

 
Zapněte tiskárnu 

Připojte na zadní stranu tiskány dodanou síťovou šnůru a zasuňte ji do zásuvky 220V
  
Zapněte tiskárnu tlačítkem POWER na čelním panelu - držte tlačítko do rozsvícení bílé kontrolky / menu na LCD displeji

 
                                                 

INICIALZACE
       
   
Inicializace tiskárny 

Po zapnutí tiskárny se Vám jako první objeví výběr jazyka.
Pomocí šipek nahoru / dolů
vyberte jazyk a výběr potvrďte stiskem tlačítka OK

Tato tiskárna nemá ( v současné době ) české menu, zvolte EN či .
Stiskem
DONE potvrzujete, že tiskárna je naplněná inkoustem 
 

... začne přečerpávání inkoustu ze zásobníků do tiskárny. Tento proces trvá cca 14 min.
Během přečerpávání nevypínejte tiskárnu ... tato akce se děje jen při úplně prvním spuštění tiskárny, následné doplňování inkoustu tiskárny je velice rychléPo dokončení jste vyzváni provést nastavení kvality tisku,
stiskněte
To adjustment 
                        
                                                                            

SUBLIMAČNÍ
PAPÍR
A4
 

       
   

 

Než začnete provádět nastavení kvality tisku, vložte do tiskárny sublimační papír pro následné vytištění kontrolních snímků 

Papír A4

Pro formát A4 máte k dispozici přední zásobník, do kterého můžete založit 150 papírů ( upravte si uvnitř zásobníku plastové vodítka na tento formát, max. tloušťka papíru je 0,12mm )
.
Nainstalujte sublimační papír tiskovou 
( bělejší ) stranou DOLŮ

Pokud se splete, a papír naistalujete obráceně - nic se neděje - jen po nátisku je na chybné straně vytištěný obrázek znatelně méně kontrastní ( subli papír / Epson DSA4 ) .

Pokud používáte papír Texprint / SubliPrime, rub papíru je označen přehledně logem

Firma Epson doporučuje pro tuto tiskárnu originální papír
Epson DS / A4

 

        
                             

                                 

     
ÚDRŽBA


 

Kvalita tisku - údržba ( Maintenance )Po naplnění inkoustem jste požádáni o provedení nastavení kvality tisku,  stiskněte
Adust 

Print Head Nozzle Check /  Kontrola Trysek

Stiskněte print a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek - na papíru budete mít vytištěné šikmé čáry v jednotlivých barvách a Vaším úkolem je zkontrolovat, že všechny čáry se vytisknuli plně bez jakéhokoliv přerušení ( viz. obr) ....   což znamená, že všechny trysky jsou čisté a všechny barvy se tisknou správně.

Pokud je vše OK, stiskněte
kolečko

Pokud po čase budete mít pocit, že obrázky jsou buď moc červené / do modra ... začněte prosím vždy touto kontrolou. Pokud je čára jednotlivé barvy přerušená, tiskárna netiskne úplně tuto barvu ( na obrázku bude tato barva či odstín chybět ) - provedete následně čištění trysek, viz kapitola údržba


 

 
 

                                                           
  Dále jste vyzváni k zarovnání tiskové hlavy
stiskněte
Adust 

Vertical Print Head Alignment /  Vertikální zarování tiskové hlavy


Stiskněte
print a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek - na papíru budete mít plně vytištěné šedé čtverce a Vaším  úkolem je vybrat čtverec, který má nejméně viditelně ( či úplně neviditelné ) svislé pruhy.
Jednotlivé čtverce jsou na kontrolním snímku označeny čísly, tj Vy zadáte pomocí PLUS / MINUS číslo nejvíce homogeního čtverce
  
                                    
  Dále jste vyzváni k horozontálnímu zarovnání tiskové hlavy
stiskněte
Adust 

Horizontal Print Head Alignment /  Horizontální zarování tiskové hlavy


Stiskněte
print a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek - na papíru budete mít plně vytištěné šedé obdélníky a Vaším  úkolem je vybrat ty obdélníky, které se nejlépe dotýkají, tj. nesmí se vzájemně přesahovat, ale i mezi nimi nesmí být viditelný odstup.

Analogicky jednotlivé obdélníky jsou na kontrolním snímku označeny čísly, tj Vy zadáte pomocí PLUS / MINUS číslo dvojice, která se ideálně dotýká - splývá


Títmo je nastavená kvalita tiskárny - stiskněte ukončení
Dismiss
a můžete začít stahovat ovladač tiskárny do svého počítače


 
                                 
INSTALACE
OVLADAČE


 
   
Instalace ovladače
Prosím otevřete si na svém počítači, kam chcete připojit tiskárnu stránku podpory Epson   ....

http://epson.sn

Do řádku
zadejte model SC-F100
 
                 
       
   
SC.F100 Series


... a nyní se Vám krok po kroku  ( a navíc v  češtině ) zobrazuje přesně co máte dělatZvolte
InstalaceNastavení pro S-F100 Series

1. Příprava tiskárny - to již máte hotové
2. Stažení a připojení  - zvolte
Stažení
Začne se Vám stahovat ovladač Epson,  po stažení tento soubor spusťte 


Tiskárnu lze připojit přes
USB i LAN / WIFI ... vyberte si to, co Vám vyhovuje a řiďte se následujcícími  pokyny až do posledního kroku -

Nastavení je dokončeno     
                       
                                                                            
ICC 
Nastavení ovladače / ICC


Při instalaci ovladače se automatiky provedou veškerá nastavení včetně integrace ICC křivky - nemusíte nic dělat !

Zde uvádíme jen nastavení pro případ, že si ho nechtě přenastavíte,
důležitá specifická nastavení viz červené šipky -


* Typ sublimačního papíru :
DS ..
* Zrcadlový tisk : 
Mirror image
* Barva / Opravit barvy podle profilu barev : Epson SC-F100 Series GeneralPurpose (Textile):

  

 
 


                   

ÚDRŽBA 

 

 


 

Údržba


V hlavním menu je MAINTENANCE / ÚDRŽBA 

PRINT HEAD NOZZLE CHECK
Pokud na obrázku chybí některé barvy, proveďte kontrolu trysek. Jsou-li na kontrolním snímku přerušené čáry - proveďte  :

PRINT HEAD CLEANING
Trysky se vyčistí a vytiskněte si opět kontrolní snímek

POWER CLEANING  ***
Výkonné čištění ( propláchnutí trysek ) větším množstvím inkoustu proveďte, pokud nepomůže normální vyčíštění trysek


PRINT HEAD ALLIGNMENT 
Zarovnání tiskové hlavy ( již popsané nahoře )

HORIOZONTAL - pokud máte rozmazaný text či řádky
VERTICAL  -
pokud se na výtisku objevují vodorovné pruhy


***Trysky čistěte skutečně jen když to je potřeba. Čištění se provádí inkoustem, který vytéká do odpadní sběrné jednotky.
Nadměrné čištění vede k předčasné nutnosti tuto jednotku vyměnit

Sběrná jednotka  S13S210125C ( nazvaná v překladu krabice údržby je umístěna vzadu viz. obr  nahoře )

Pokud se Vám zaplní sběrná jednotka, je nutné ji vyměnit.
V ovladači tiskárny se můžete kdykoliv podívat, jaká je aktuální zaplněnost sběrné jednotky, otevřete

Maintenanace /  EPSON Status Monitor 3,  viz. obr    
 

 

                                         

                                            


                   
MANIPULACE
S TISKÁRNOU


 

Manipulace s tiskárnou

Pokud naplníte inkoustem zásobníky a časem se postupně zaplňuje i sběrná nádobka - v případě přemisťění / transportu tiskárny zajistěte,
aby tiskárna zůstala VŽDY ve vodorovné poloze  jinak inkoust může kontaminovat vnitřní prostor tiskárny.     
            


                            Technická specifikace
 
Způsob tisku Epson PrecisonCore TM  Micro TFP
Rozlišení 600 x 1200 DPI / min velikost 3,8pl  
trysky pro černý inkoust : 400
trysky pro barevný inkoust : 128 pro každou barvu
Rychlost tisku A4 : cca 65 sec
Náklady na tisk -
 
 
Ovladače WIN 7-10, MAC OS 10.6.8 a více
Rozhraní / konektor USB  / WIFI / Ethernet  
Zásobník papíru 150 listù A4, papír max 0,12mm
Vlhkost 20 - 80% bez kondenzace  
Provozní teplota + 10 až + 35°C   
Napájení / příkon 100-240V / 50-60Hz, režim spánku 0,7W, pohovostní režím 4,1W, při tisku 13W  
Rozměry (Š x V x H) 375 x 187 x 347 mm  ( hloubka 503mm při tisku )
Hmotnost 4,6 kg
Barva bílá
Příslušenství síťová šňůra, rychlý návod na instalaci, 4 náplně inkoustu 140ml
 
  Epson SC-F100        eshop tiskárna Epson SC-F100  
  Maintenance box        sběrná jednotka - ink collector S13S210125C
   
 
  Náplně / sublimační inkoust :
  Epson 140ml       eshop inkoust do Epson SC-F100
   
Sublimační papíry  
 Sublimační papíry      
     
eshop papíry pro sublimační potisk      
   
   
Prospekt  Epson SC-F100

Rychlá instalace Epson SC-F100

Uživatelský manuál Epson SC-F100