EPSON  
  
       Barevná fototiskárna Epson ET-15000 / A3+
 

 

 


Pro sublimační potisk keramiky i textilu  formátu A4 / A3 / A3+
je výhodné použít tiskárnu Epson ET-15000 se sublimačním certifikovaným inkoustem Sublisplash EPN+  (UK)

Výborná kvalita tisku, obsluha nově přes dotykové LCD, snadné zakládání papíru do předního zásobníku i zadního podavače, jednoduché doplňování inkoustu, připojení přes WIFI / LAN / USB ...

Tiskárna je zajímavá pro všechny uživatele 

kteří potřebují kvalitní tisk na A4 / A3 / A3+ .. do tiskárny lze vložit papír max. velikosti 329 x 483 mm.

Systém EcoTank
nepoužívá kartridže s inkoustem, které jsou vždy trochu dražší, ale inkoust se doplňuje přímo do velkokapacitních zásobníků tiskárny jednoduchým, ale současně naprosto čistým způsobem ( kdy nehrozí potřísnění ) ze separátních a ekonomicky výhodných lahviček 80ml.

Specifické rysy tiskárny :

*  nové jednodušší ovládání tiskárny přes dotykový displej
*  menu tiskárny v češtině 
*  kvalitní tisk díky hlavám Epson PrecisionCore  
*  velmi nízké náklady na tisk
*  rozhraní WIFI / USB / LAN
*  zásobník A4 / A3 (A3 +)
 
Navíc, což platí obecně pro tiskárny Epson, po dobu užívání tiskárny se automaticky aktualizuje ovladač i firmware tiskárny přes internet.


             
          

      E-shop  
      
   
 
 
 
    Tuto tiskárnu doporučujeme všem, kteří potřebují doplnit či nahradit stávající tiskárnu A4 větším formátem.
  Kvalitní tisk / levný sublimační inkoust / záruka 1 rok                

EPSON Exceed Your Vision   EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision                                 
                                Specifické vlastnosti

OBSAH BALENÍ 
 


       
   

 
Otevřete krabici s tiskárnou. Do tiskárny jsou vloženy všechny 4 lahvičky s inkoustem Sublisplash, součástí je i rychlý návod, CD, síťová šňůra

Vyjměte tiskárnu a odstraňte z ní všechny výplně - obalové materiály , viz. dále
( pokud nebudete tiskárnu hned instalovat,  nechte inkoust v originálním obalu )
 
                    
  Prosím otevřete si na svém internetovém počítači,  stránku podpory Epson   ....

http://epson.sn

Do řádku
zadejte model ET-15000

Po nalezení modelu stiskněte Začínáme

... a nyní se Vám krok po kroku  ( a navíc v  češtině ) zobrazuje přesně co máte dělat  - celý postup od rozbalení, naplnění tiskárny inkoustem, nastavení kvality tisku  .. až po další krok / instalace ovladače

1.
Instalace / Příprava tiskárny - v řadě máte jednotlivé tečky, což jsou jednotlivé kroky od vybalování tiskárny  až po instalaci  ovladače
Podívejte se na jednotlivá videa, kde všude vyjmout výplně z tiskárny

Další kroky - nastavení kvality ( atd ) se zobrazují menu v EN, zachytili jsme menu v CZ,  tak jak je uvidíte Vy na Vaší tiskárně
viz. dále


 
            
               

INSTALACE
INKOUSTU   


       
   

 
Instalace inkoustu  SUBLISPLASH

První plnění inkoustu se provádí při vypnuté tiskárně !

Po rozbalení tiskárny :

* Odklopte vrchní velký kryt tiskárny

* Následně menší kryt vpravo nad zásobníky inkoustu a připravte si lahvičky s inkoustem.


Rozbalte a připravte si lahvičky


Odklopte modrou páčku nad zásobníkem směrem nahoru  - můžete začít zleva od černé a současně odšroubujte plastové víčko z lahvičky s černým inkoustem  
 

Lahvičku otočte směrem dolů ( je těsněná, nic z ní nevyteče ) a nasaďte ji ORIENTOVANĚ ( tj. křidélky podélně ) do štěrbiny  zásobníku černé ( viz. obrázek )  .... z lahvičky začne vytékat postupně inkoust. Pokud inkoust neteče, můžete zkusit lahvičku vysunout / zasunout a nebo "velmi jemně " v zasunutém stavu s ní pootočit doprava / doleva.
Lahvičku v žádném případě nemačkejte - inkoust vyteče sám

Zásobník naplňte až po horní rysku ( vyznačeno
červeně ), následně lahvičku vyjměte, dobře uzavřete víčkem a zbytek schovejte pro další doplnění ( skladujte lahvičky na stojato v tmavším místě - mimo dosah UV záření )

Uzavřete páčku zásobníku a celý proces opakujte pro všechny barvy -
každou barvu inkoustu do shodně barevně označeného  zásobníku

Závěrem uzavřete kryt zásobníků barev a kryt tiskárny

PO NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ INKOUSTEM JIŽ MĚJTE TISKÁRNU JEN VE VODOROVNÉ POLOZE

                        
                

PŘEDNÍ PANEL 

 


       
   

 
Jak již bylo uvedeno, proti předchozím modelům, má Epson
ET-15000 dotykový displej, tj zmizela  všechna kurzorová HW tlačítka, na předním panelu zůstalo jen 

POWER - zapnutí / vypnutí tiskárny ( úplně vlevo, po zapnutí bíle podsvícené tlačítko )
HOME - zobrazí hlavní ( úvodní ) menu
HELP - nápověda (?)

 
                        

ZAPNUTÍ
  


 
       
   

 
Zapněte tiskárnu 

Připojte na zadní stranu tiskány dodanou síťovou šnůru a zasuňte ji do zásuvky 220V
  
Zapněte tiskárnu tlačítkem POWER na čelním panelu - držte tlačítko do rozsvícení bílé kontrolky / menu na LCD displeji

 
                                                                       

NASTAVENÍ

JAZYKA
ZEMĚ
DATUMU
ČASU


 
Nastavení jazyka - země - datumu - času / inicializace tiskárny 

Po zapnutí Vás tiskárna požádá o zadání základních údajů.

Jako první výběr jazyka.
Pomocí šipek nahoru / dolů
vyberte jazyk a výběr potvrďte stiskem na vybraný jazyk ( dotykový displej )Vyberte Vaši zemi


Vyberte si, zda chcete mít na tiskárně zobrazen letní / zimní čas


Zvolte formát datumu /  den - měsíc - rok (dd-mm-rr)


Zadejte aktuální datumZvolte formát času /  24h


Zadejte aktuální čas


Základní údaje jsou zadané, spusťte inicializaci tiskárny - naplnění tiskárny inkoustem ze zásobníkú


 
                                              

Stiskem
HOTOVO potvrzujete, že tiskárna má naplněné zásobníky inkoustem SUBLISPLASH

Pro spuštění přečerpávání musíte stisknout a držet tlačítko " ? "
( napravo vedle displeje)  
min 5 sec !
... začne přečerpávání inkoustu ze zásobníků do tiskárny. Tento proces trvá cca 10 min.

Během přečerpávání nevypínejte tiskárnu ... tato akce se děje jen při úplně prvním spuštění tiskárny, následné doplňování inkoustu tiskárny je velice rychléPo dokončení jste vyzváni provést nastavení kvality tisku,
stiskněte
Upravit ( doporučeno )
 
                                                      

SUBLIMAČNÍ
PAPÍR
A4 / A3 / A3+
 

       
   

 

Než začnete provádět nastavení kvality tisku, vložte do tiskárny sublimační papír pro následné vytištění kontrolních snímků 

Papír A4

Pro formát A4 máte k dispozici přední zásobník ( upravte si uvnitř zásobníku plastové vodítka na tento formát )

Nainstalujte sublimační papír tiskovou 
( bělejší ) stranou DOLŮ

Pokud se spletete, a papír naistalujete obráceně - nic se neděje - jen po nátisku je na chybné straně vytištěný obrázek znatelně méně kontrastní ( subli papír / Epson DS ) .

Pokud používáte papír Texprint / SubliPrime, rub papíru je označen přehledně logem

Papír A3

Pro formát A3 máte k dispozici zadní podavač ( sublimační papír vložte
bělejší tiskovou stranou nahoru )
Do zadního podavače lze vložit papír max velikosti 329 x 483 mm

Výběr sublimačních papírů  :

formát / A4

formát / A3

                
                             

                                 

     
ÚDRŽBA
 

Kvalita tisku - údržba ( Maintenance )Po naplnění inkoustem jste požádáni o provedení nastavení kvality tisku,  stiskněte
Tisk 

Print Head Nozzle Check /  Kontrola Trysek

Stiskněte Tisk a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek - na papíru budete mít vytištěné šikmé čáry v jednotlivých barvách a Vaším úkolem je zkontrolovat, že všechny čáry se vytisknuli plně bez jakéhokoliv přerušení ( viz. obr) ....   což znamená, že všechny trysky jsou čisté a všechny barvy se tisknou správně.

Pokud je vše OK, stiskněte
kolečko

Pokud po čase budete mít pocit, že obrázky jsou buď moc červené / do modra ... začněte prosím vždy touto kontrolou. Pokud je čára jednotlivé barvy přerušená, tiskárna netiskne úplně tuto barvu ( na obrázku bude tato barva či odstín chybět ) - provedete následně čištění trysek, viz kapitola údržba

pozn. Již se nám stalo, že i u úplně nové tiskárny ( ze skladu ) bylo  potřebné provést čištění i 3x

 

                                                     
  Dále jste vyzváni k zarovnání tiskové hlavy
stiskněte
Upravit 

Vertical Print Head Alignment /  Vertikální zarovnání tiskové hlavy


Stiskněte
Upravit / OK a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek -

* na papíru budete mít plně vytištěné čtverce v 6 řadách - řady jsou označené # 1 až  # 6 a  Vaším  úkolem je vybrat jeden čtverec, který má nejméně viditelně ( či úplně neviditelné ) svislé pruhy v každé řadě.
Jednotlivé čtverce jsou na kontrolním snímku označeny čísly, tj Vy zadáte pomocí PLUS / MINUS číslo nejvíce homogeního čtverce pro každou řadu, do další řady stiskněte
Přejděte na  # 2

* u této tiskárny jsou navíc ještě další 2 kontrolní snímky

ve dvou řadách  # 1 # 2 se vytisknou v každé řadě u jednoho 6 svíslých čar, kde musíte vybrat čáry, které nejvíce splývají, u druhého totéž , kde je 7 natištěných vzorků. Postupujte analogicky jako v prvním případě
                                       
  Dále jste vyzváni k horizontálnímu zarovnání tiskové hlavy
stiskněte
Tisk 

Horizontal Print Head Alignment /  Horizontální zarování tiskové hlavy


Stiskněte
Tisk a tiskárna Vám vytiskne kontrolní snímek - na papíru budete mít plně vytištěné šedé obdélníky a Vaším  úkolem je vybrat ty obdélníky, které se nejlépe dotýkají, tj. nesmí se vzájemně přesahovat, ale i mezi nimi nesmí být viditelný odstup.

Analogicky jednotlivé obdélníky jsou na kontrolním snímku označeny čísly, tj Vy zadáte pomocí PLUS / MINUS číslo dvojice, která se ideálně dotýká - splývá


Kvalita tiskárny je nastavená

 
                                    

NASTAVENÍ
PAPÍRU
 

       
   

Nastavení papíru  ( Paper Setting )

Pro sublimační potisk nastavte papír následovně.
Překlad menu do CZ v tiskárně byl dělám pravděpodobně elektronicky

Kazeta na papír  -  je přední zásobník
Přihrádka na papír  -  je zadní podavač 


Papír A4

Kazeta na papír ( přední zásobník ) :
nastavte A4
Typ papíru :
nastavte Matte


Papír A3

Přihrádka na papír ( zadní podavač ) :
nastavte A3
Typ papíru :
nastavte Matte

 

Krok faxu přeskočte ( nastavit později )

                                    

INSTALACE
OVLADAČE

       
   
Instalace ovladače

Tiskárna je připravená  ( kapitola 1.Připravit ) 
Na stánce podpory  Epson přejděte na další kapitolu -
2.Připojit

Stránku podpory mějte otevřenou na počítači, kam chcete připojit tiskárnu
( stáhne se Vám korektní ovladač pro vaše WIN )

Zvolte
  Stáhnout Začne se Vám stahovat ovladač tiskárny Epson,  po stažení tento soubor (
Epson_ET-15000_Series ..  viz obr ) spusťte Tiskárnu lze připojit přes
USB i LAN / WIFI ... vyberte si to, co Vám vyhovuje a řiďte se následujícícími pokyny až do posledního kroku -

Připojení tiískárny k počítači je dokončeno     
                       
                                                                           
ICC

 
Instalace  ICC

Pro inkoust Sublisplash a ovladač of firmy Epson  
je nezbytné instalovat specifický ICC profilVlastní instalace - profil si stáhnwěte a uložte do složky.
Následně se postavte kurzorem na tento soubor a stiskněte pravé 

tlačítko myši  - z rozbaleného menu vyberte ‘Instalace Profilu’.
Profil byl nainstalován ve Vašem počítači.

Tato akce není potvrzena žádnou informací

( přiřazení ICC profilu se provádí až následně v aplikačním programu Corel / Photoshop ) 

 
      Download ICC_sublisplash_epn+_epson15000_icc                   Nastavení
ovladače - ICC


 
Nastavení ovladače / ICC

V ovladači nastavte předvolby
Subli A4 a Subli A3 tak, že následně spustíte tisk s touto předvolbou a automaticky se Vám nastaví správný formát papíru, zrcadlový tisk, korektní barevný profil atd ...

ve WIN 10/11otevřte
Tiskárny a skenery kde vidíte ve sloupci Vaši tiskárnu ET-1500, ťukněte na ni a otevřte Spravovat a následně  Předvolby tisku a můžete začít nastavovat


Okno
Hlavní

Stiskněte
Přidat/Odebrat předvolby ... vyberte všechny stávající předvolby, které nejsou určené pro sublimační potisk a stiskněte Skrýt  a pak Zavřít 
  

 

 

 


Okno Hlavní

Nastavte - vše viz zelený popis, na obrázcích je to pro názornost  červeně zarámované

Zdroj papíru :
     Kazeta na papír
Velikost papíru :
A4
Typ papíru 
        Epson Matte
Kvalita :            
Standardní

 

  

 

Okno Další možnosti

Korekce barev :
    Vlastní
Dvousměrný tisk :
zatrhnout
Zrcadlový tisk :
    zatrhnout
  

 Okno Další možnosti

Korekce barev :
    Upřesnit
Okno korekce barev  :
Bez úpravy barvy
Okno korekce barev  :
OK
 

               
Okno Další možnosti

Možnosti obrázku ...
Okno možnosti obrázku  : Zatrhnout
Vyhlazování okrajů
Okno možnosti obrázku  :
OKOkno Udržba

Rozšířená nastavení .
Vstupte do tohoto menu


 Okno Rozšířená nastavení .


Hustota tisku
Nastavte - 25
Tato hodnota je výsledkem našeho testování
při potisku keramiky / polymeru / textilu
Potvrďte OK Okno
Hlavní


Stiskněte Přidat/Odebrat předvolby
Název : Napište sem název Vaší nastavené předvolby, např subli A4
Stiskněte :  Uložit a Zavřít:

 ... a již vidíte v předvolbách tisku novou komplexní předvolbu pro sublimační tisk na formát A4 ... subli A4Doporučujeme udělat shodnou předvolbu pro formát A3 - vše se provede naprosto shodným způsobem jako v předchozím případě, jen na počátku musíte zvolit jiný zdroj a formát
papíru

Zdroj papíru :
     Přihrádka na papír ( zadní podavač )
Velikost papíru :
A3

 

 Nastavení  ICC / Správa barev - Color ManagementSpráva barev je řešena různě pro Corel / Photoshop, většinou lze použít defaultní hodnoty.

Při tisku z kterékoliv aplikace musíte nastavit  korektní ICC profil
( příklad - tisk z Corelu )

Opravit barvy podle profilu barev : načtěte a potvrďte
Sublisplash_EPN_ET15000 ....

 

                
       

ÚDRŽBA 

 

 


 

ÚdržbaV hlavním menu je ÚDRŽBA  /  MAINTENANCE 

KONTROLA TRYSEK / PRINT HEAD NOZZLE CHECK
Pokud na obrázku chybí některé barvy, proveďte kontrolu trysek. Jsou-li na kontrolním snímku přerušené čáry - proveďte  :

ČIŠTĚNÍ TISKOVÉ HLAVY / PRINT HEAD CLEANING
Trysky se vyčistí a vytiskněte si opět kontrolní snímek

VÝKONÉ ČIŠTĚNÍ / POWER CLEANING  ***
Výkonné čištění ( propláchnutí trysek ) větším množstvím inkoustu proveďte, pokud nepomůže normální vyčíštění trysek


ZAROVNÁNÍ TISKOVÉ HLAVY / PRINT HEAD ALLIGNMENT 
Zarovnání tiskové hlavy ( již popsané nahoře )

VODOROVNÉ ZAROVNÁNÍ  / HORIOZONTAL - pokud máte rozmazaný text či řádky
SVISLÉ ZAROVNÁNÍ / VERTICAL  -
pokud se na výtisku objevují vodorovné pruhy


***
Trysky čistěte skutečně jen když to je potřeba. Čištění se provádí inkoustem, který vytéká do odpadní sběrné jednotky.
Nadměrné čištění vede k předčasné nutnosti tuto jednotku vyměnit

Sběrná jednotka  T04D100 ( nazvaná v překladu krabice údržby je umístěn vzadu viz. obr)

Pokud se Vám zaplní sběrná jednotka, je nutné ji vyměnit 
 

 

                                

                                             
MANIPULACE
S TISKÁRNOU


 

Manipulace s tiskárnou

Pokud naplníte inkoustem zásobníky a časem se postupně zaplňuje i sběrná nádobka - v případě přemisťění / transportu tiskárny zajistěte,
aby tiskárna zůstala VŽDY ve vodorovné poloze  jinak inkoust může kontaminovat vnitřní prostor tiskárny.     
            


                            Technická specifikace
 
Způsob tisku Epson PrecisonCore TM  heat free
Rozlišení 1200 x 4800 DPI / min velikost 3,8pl  
 
Formát A4, A3, max A3+   329x483mm  
 
Náklady na tisk -
 
 
Ovladače WIN 7-10, MAC OS 10.6.8 -10.15
Rozhraní / konektor USB  / WIFI / Ethernet  
Zásobník papíru A4 50-250 listù A4 dle tloušťky sublimačního papíru
A3 1-20 listù A3 dle tloušťky sublimačního papíru
Vlhkost 20 - 80% bez kondenzace  
Provozní teplota + 10 až + 35°C   
Napájení / příkon 100-240V / 50-60Hz, režim spánku 0,7W, pohovostní režím 4,1W, při tisku 13W  
Rozměry (Š x V x H) 497 x 244 x 358 mm  ( 497 x 363 x 752 mm při tisku vysumuté držáky A4 / A3 )
Hmotnost 13 kg
Barva černá
Příslušenství síťová šňůra, rychlý návod na instalaci, 4 náplně inkoustu Sublisplash 80ml
 
  Epson ET-15000        eshop tiskárna Epson ET-15000  
  Maintenance box        sběrná jednotka - ink collector T04D100
   
 
Náplně / sublimační inkoust :
  Sublisplash 80ml
  (125ml)
      eshop inkoust do Epson ET-15000
        
Sublimační papíry  
 Sublimační papíry      
     
eshop papíry pro sublimační potisk A4
  
  eshop papíry pro sublimační potisk A3
   
   
Rychlá instalace Epson ET-15000

Uživatelský manuál Epson ET-15000