Chytrá tiskárna Mitsubishi SMART D90EV  #Hashtag printing

 

 SMART
D90EV  je nový koncept Mitsubishi,  tzv. CHYTRÁ = SMART tiskárna vybavená vlastním počítačem / programem.

Jejím určením jsou jakékoliv akce, kde je více lidí  - party, svatby, kongresy, sportovní akce, diskotéky  ....

Tiskárna je vybavena WIFI, tj. fotograf může tisknout fota posíláním přímo z fotoaparátu na tiskárnu,
ale co je revoluční = i všichní zúčastnění mohou posílat snímky / selfíčka přímo ze svého mobilního telefonu do tiskárny a zapojit se do celkové zábavy - bez připojení k internetu !
Mitsubishi připravila atraktivní aplikace pro mobilní telefony ( bez nutnosti instalace do telefonu ) EASYPRINT - co nejjednodušší způsob odeslání snímků do tiskárny a FUNPRINT, kde své snímky můžete navíc vsunout do předloh, přidávat do nich cliparty ( srdíčka, smajlíky atd ) prostě aby to i mládež bavilo ....

Pokud posílate snímky na sociální sítě Twitter / Instagram
a označíte je shodným #Hashtagem, tiskárna je umí na sociálních  sítích vyhledat a ihned vytisknout - vše automaticky, ještě více zábavy na Vašich akcích ! 


SMART
D90EV  je postavena na tiskárně CP-D90DW, která má formáty 10x15, 13x18, 15x15, 15x20, 15x23cm ale i knižní záložky papíry tloušťky 0,21mm 0,23mm a navíc i papír pohlednicový či perforovaný                      

 
Přímý tisk přes WIFI :

* FTP ( přímý přenos snímků z fotoaparátu do tiskárny )
* Síťové hotfoldery SAMBA
* Webové aplikace ( bez stahování do telefonu, iPadu, PC )
   EASYPRINT a FUNPRINT 
* Mobilní aplikace ( stažení zdarma pro iPhone i Android )
  Mitsubishi SMART PHOTO PRINT APP
* # Hashtag app ( placená licence - prvních 14 dnů zdarma ) 
          

                              

                

      E-shop  
      
   
 
 
 
 
Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric  

              #HASHTAG Printing  ...  podívejte se,  jak je to jednoduché a rychlé


Posílání snímků na sociální sítě včetně jejich označení #Hashtagem
( Hashtag je klíčové slovo podle kteho se vyhledává tj., Hastag je vše co napíšte ihned za znak  # / Hash / mřižka  ..  např   #názevVašíakce  v našem příkladě jsme použili Hashtag = #testliberek

Mitsubishi Smart D90EV
  ....  jen 4 kroky a je to


 
        Vyberte snímek                            Otevřete Twitter       do řádku napište svůj Hashtag (#testliberek) a stiskněte Tweet = hotovo  

Vaše foto z akce se nejen uploaduje na
Twitter, ale současně a automaticky vytiskne i na tiskárně, do fota je automaticky vloženo i předpřipravené logo ( náš příklad - oranžové logo test liberek ). 
      
Pokud plánujete akci - snímky můžete posílat na Twitter / Instagram a automaticky tisknout nejen Vy, ale i všichni zúčastnění,
stačí jim sdělit specifický Hashtag - tiskárna si snímky označené  Hashtagem  vyhledá a vytiskne

ale nyní od začátku, zakoupíte-li tiskárnu ...

 


                       Rozbalení a sestavení SMART D90EV

VIDEO  VIDEO_vybalení_sestavení_tiskarny
 


Co vše obsahuje SMART D 90EV
 
Mitsubishi SMART 90EV se skládá ( viz. obr dole)  z tiskárny Mitsubishi CP-D90DW / DW-P, mini PC Intel NUC, držáku papíru, napájecího adapteru k mini PC a současně ze stojánku s návodem "jak nejrychleji vytisknout foto z mobilního telefonu".

Rozbalení, montáž tiskárny s počítačem je ukázána krok za krokem na instruktážním videu - Video_vybalení_sestavení_tiskárny


Nejdříve
připravte
tiskárnu

       
   

 

1/ PŘIPRAVTE TISKÁRNU
Zapněte ji, vložte do ní papír , podrobný popis tiskárny
Mitsubishi CP-D90DW-P

Pokud vše proběhlo úpěšně,
tiskárna
vytiskne 3 x bílý papír = READY

 
           
Následně připravte
celou
sestavu

          

 

2/ NAMONTUJTE MINI PC  
Nainstalujte počítač Intel NUC na tiskárnu, propojte jej s tiskárnou USB kabelem, připojte adapter ( ! na adapter nasaďte příslušnou síťovou vidlici - vysuňte krytku a nasuňte vidlici ! )  a zapněte  počítač tlačítkem umístěným na horním panelu ( rozsvítí se modrá LED ).

Pokud vše proběhlo úspěšně,
tiskárna vytiskne sama 1 x papír "Get Started" ..  = HOTOVO !
              

                     TISK PŘÍMO Z MOBILNÍHO TELEFONU
                                                
  V následujícím uvedeme 3 způsoby tisku fotografií z mobilního telefonu

EASYPRINT / FUNPRINT .... 
nic si nemusíte instalovat do vašeho telefonu, stačí když se připojíte k WIFI tiskárny
SMART PHOTO PRINT APP .... 
aplikace zdarma ke stažení do mobilního telefonu, pro telefony iPhone / Android

              

                      Vytištění snímku z mobilního telefonu pomocí EASYPRINT

První vytištění
fota


 

 


       
   

 
NEJJEDNODUŠŠÍ VYTIŠTĚNÍ SNÍMKU Z MOBILNÍIHO TELEFONU   

Součástí tiskárny je i STOJÁNEK - rychlý průvodce tiskem ukazující  nejjednodušší způsob tisku z mobilního telefonu ( EASYPRINT bez jakékoliv aplikace stažené do telefonu )  Stojánek postavte během akce na tiskárnu ( je odspodu magnetický ) tak, aby to bylo co nejjednodušší pro všechny zúčastněné.
Prosím vytiskněte si lokální překlad a zasuňte jej do stojánku ( lze si jej vytisknout přímo na této tiskárně ve formátu 15x20 )

Verze :
Překlad CZ / CZE
Překlad GB / ENG
Překlad D / DEU
Překlad F / FRA
Překlad I / ITA
Překlad E / ESP
Překlad P / PRT
Překlad S / SWE
             

  1    Připojte se k síti WIFI ( tiskárna musí být zapnutá ) /   na telefonu jděte do menu -


         Nastavení
(Settings)                       zapněte WIFI            a vyberte síť : PhotoPrint =  a většinou Vám naběhne i Start app


 

 


       
   

 

  2    JEN v případě, že se Vám nezobrazí Start application, spusťte aplikaci ( 2 způsoby)
          Otevřete stránku http://photoprint.lan
 :


        
Do webového prohlížeče ( např. Safari ) napiště cestu http://photoprint.lan


 

 


       
   

 

   nebo jednodušeji spusťte aplikaci pomocí QR Reader ( máte-li ji v telefonu ) a sejměte QR kód, který je na stojánku viz. obr


 

 


       
   

 
EASYPRINT
  3    Otevřete se Vám aplikace EASYPRINT

  Odsouhlaste
podmínky              vyberte svůj  jazyk    chcete nafotit snímek ( Take photo ) či z  knihovny ?  vybíráme ze složky WhatsApp


 

 


       
   

 
                                                   vyberte snímky k tisku     potvrďte objednávku - Order .. a fota se již tisknou / HOTOVO
                                                                                                                                            ( chcete-li můžete zvolit další fota )


 

 


       
   

 
                                                 


Rozbalení tiskárny až po první výtisk je popsáno v následujícím dokumentu (EN)

  Vybalení_sestavení_první výtisk.pdfEASY PRINT 1
versus EASY PRINT 2

EASY PRINT 1 - po vybrání snímku se začne ihned a automaticky jeho tisk. Pokud vybíráte snímky z galerie mobilního telefonu, který je velmi citlivý na dotek, může se Vám stát, že místo prohližení snímků nechtěně vyberete a vytisknete chybný snímek. Z tohoto důvodu je do menu zařazena ještě druhá alternativa - EASY PRINT 2

EASY PRINT 2 -  po vybrání snímku musíte vytištění potvrdit ještě stiskem  PRINT a nebo se vrátit a vybrat snímek jiný

 


  Vytištění snímku z mobilního telefonu pomocí FUNPRINT 


 


 
Pokud plánujete akci, kde budou mladí lidé, máte možnost nastavit jako výchozí aplikaci pro tiskárnu FUNPRINT  .... jinými slovy všichni účastníci akce po připojení k síti WIFI tiskárny  ( viz. popis nahoře ) budou tisknout přes FUNPRINT místo EASYPRINT.
Hlavním rozdílem této aplikace je, že lze fota nejen tisknout, ale vkládat do předem připravených layoutů ( koláže, záložky do knihy ..) a navíc do kteréhokoliv místa fota vložit clipart,  viz. následujícíp popis.  První krok je obdobný Easyprintu,  ale ve druhém kroku si volíte
předlohu do které načtete jednotlivé záběry, celek můžete vyzdobit i clipartem


 

 


       
   

 
Clipart vložíte kamkoliv tuknutím na displej a navíc jej můžete i zvětšit / zmenšit / vymazat  atd .... potvrďte SET, můžete nastavit počet kopií
tlačítkem
COPIES  a zakončete  objednáním -  Order .. a fota se již tisknou  
                                                                                                                         


 

 


       
   

 
                                                 

  Vytištění snímku z mobilního telefonu pomocí SMART PHOTO PRINT APP

      

 


 
Pokud přenášíte snímky do tiskány častěji, můžete si stáhnout aplikaci na odesílání snímků přímo do Vašeho mobilního telefonu.
Smart Photo Print App je zdarma ke stažení jak pro Android / Iphone.

Aplikaci si můžete stáhnout z internetu na adrese :

PRO TELEFONY IPHONE
https://itunes.apple.com/app/kiosk-prints/id560637995?mt=8

GOOGLE PLAY  APPLE STORE / PRO TELEFONY ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboomobile.mitsubishi&hl

A nebo použít tento QR Kód    ......      :     


 

 


       
   

 


 
             
Smart Photo
Print App
SMART PHOTO PRINT APP
Připojte se k síti WIFI Photoprint shodně jako již bylo popsáno v bodu  1  , na telefonu poté -


  Spusťte aplikaci
Photo Smart print tlačítkem START                          vyberte složku                   vyberte snímky k tisku


 

 


       
   

 
   vyberte formát snímku dle papíru v tiskárně, nastavte počet kopií  a tlačítkem CONTINUE odešlete snímky na tisk ---                                                                                                                           


 

 


       
   

 
 

   Tisk z aplikace SMART PHOTO PRINT v telephonu Android / iPhone je popsán v následujícím dokumentu (EN)
 

  Tisk z telefonu pomocí smart_photo_print.pdf
 

  

   Připravte si akci - nastavení  EASYPRINT   /  FUNPRINT /  i  TISKÁRNY  


 


 

Tiskárnu SMART D90EV můžete spojit přes WIFI s telefonem, Ipadem, Vaším počítačem, které následně slouží jako
ovládácí konzola tiskárny

Vidíte do statistiky, vidíte počet snímků, které jsou ještě v tiskárně, můžete nastavit formát tisku, mód tisku - mat x lesk, ostrost tisku a samozřejmě si můžete celou akci předem připravit =  můžete se připravit specifické rámečky či loga, které se budou následně vkládat do všech fotografií

V následujícím popíšeme jen to zásadní k přípravě akce, vše ostatní v bohatém menu je nejlépe, když si projdete přímo v menu.
Nejdříve musíte vstoupit do ovládácího menu ....

1/ 
Připojte se do WIFI sítě tiskárny Photoprint shodně jako vždy
2/ Do webového prohlížeče ( budete-li ovládat tiskárnu ze svého mobilního telefonu tak např. Safari ) napiště link


http://192.168.110.1/maintenance/admin

User :         admin
Password :  admin
Abyste toto nemuseli vypisovat při každé přípravě akce,  uložte si link do "oblíbených"
 


 

 


       
   

 


Po vstupu do administrace vidíte co je nastavené pro všechny, kteří budou posílat snímky a tisknout na Smart D90EV

Posílat snímky budou přes
EasyPrint (Easyprint2), všechna nastavení budou podle toho co je v Hotfolder (UserFolder_2)  a fota formátu 10x15 budou mít lesklý povrch (glossy).

Abyste mohli toto nastavení změnit - musíte zastavit program v počítači tiskárny = stisknout
STOP SERVICE ( obr vpravo )

Nyní můžete provádět nastavení, ale na tiskárnu v tomto okamžiku nelze posílat přes WIFI žádné snímky, tj. pokud chcete během akce umožnit zákazníkům, aby mohli tisknout přes FUNPRINT ( místo EASYPRINT) je to možné přenastavit během cca 1 min, ale po dobu nastavovaní je tiskárna nefunkční.
    


 

 


       
   

 


Po zastavení služeb otevřete hlavní menu
TOP MENU
kde jsou nejdůležitější 2 položky pro přípravu Vaší akce

HOTFOLDER SETTING - nastavení hotfolderu
SERVICE SETTING - nastavení služby


Prosím stiskněte nastavení služby -
SERVICE SETTING viz. žlutá šipka

 
    


 

 


       
   

 
Prosím stiskněte webovou službu - WEB PRINT SETTING


Toto je základní konfigurační nastavení, kde vybíráte bude-li se   tisknout přes
EASY PRINT nebo FUN PRINT a současně k tomu přiřazujete HOTFOLDER, kde jsou specifická nastavení tiskárny ( viz. další odstavec ... formát tisku atd )

Pokud nastavíte toto menu, závěrem stisknete dole tlačítko
SET
( které na tomto obr není vidět, jelikož je rozbalený výběr služby Easyprint x Funprint )  
    


 

 


       
   

 
V  TOP MENU prosím stiskněte nastavení hotfolderu - HOTFOLDER SETTING, viz. žlutá šipka

V tomto menu máte hotfoldery, které je vhodné si přejmenovat a dát jim specifické nastavení tak, abyste si mohli v konfiguraci služby rychle vybírat nastavení tiskárny k Easy / Fun printu.

Stisknete-li např.
102, zobrazí se Vám nastavení pro
User_Folder 2 :

* formát tisku
* mód ( rychlost) tisku - Auto, Fine, Ultrafine
* fototisk lesk nebo polomat
* bílý rámeček kolem fota
* foto portrétní či na šířku
atd .... 
 
Pokud provedete nastavení, pojmenujte si tento Hotfolder ( první řádek) např:

Name : 10x15 na šířku 

Analogickým způsobem si můžete pojmenovat všechny hotfoldery, které budete používat ( 15x20 , Polaroid, Instagram ...
    

 
Hotfoldery jsou přednastavené pro jednotlivé aplikace následovně, tj. chcete-li např změnit formát tisku můžete jen rychle přiřadit ke  službě daný hotfolder  :

Hot folder
101 - 120 aplikace EASY PRINT
101 - 10x15 na výšku s rámečkem, nastaveno odblokování obejdnávky
102 - default / 10x15 na výšku ( autorotace = vytiskne korektně snímek pořízený na výšku i šířku )
104 - 15x20 na šířku
106 - 13x18 na šířku
110 - 15x8,9 portrét
111 - 120

Hot folder 201 - 206 aplikace FUN PRINT
201 - předloha (layout) 1
202 - předloha (layout) 2
203 - předloha (layout) 3
204 - předloha (layout) 4
205 - předloha (layout) 5
206 - předloha (layout) 6
FUN PRINT umožňuje vybrat z 6 předloh, pokud potřebujete předlohy změnit - musíte je nazvat čísly 1 až 6.png ,  jen takto pojmenované předlohy program akceptuje.

Hot folder
300         aplikace SMART PRINT APP
Hot folder 301 - 320 přenosy přes FTP / SMB (Samba) 
301 - 10x15 rámeček Instagram
302 - 10x15 na šířku
303 - 10x15 na výšku
304 - 15x20 na šířku
305 - 15 x 20 na výšku
306 - 13x18
310 - 15x8,9 rámeček Polaroid


Hot folder
330          přenosy přes FTP  
Hot folder 350         aplikace  ID+
Hot folder 360         aplikace # HASHTAG

 

   Připravte si vlastní rámeček / logo pro  EASYPRINT


1/  Připravte si svůj rámeček -  rámeček musí mit rozlišení
10 x 15cm - 1226 x 1852
15 x 20cm - 1852 x 2428
 a současně musí být formátu png ( průhledné pozadí ) 

Přesná specifikace je uvedena zde
PNG_layouts_easyprint_en.pdf

Nejlépe prosím stáhněte si vzorové rámečky a jednoduše je modifikujte a přejmenujte pro svoji potřebu :
vzorové_rámečky_easyprint

2/  Uložte si svůj rámeček na USB flash   -  rámeček ( nazván test.png ) musí být uložen do adresáře dle obrázku

USB flash zasuňte do jednoho ze dvou volných USB konektorů na zadním panelu počítaše Mini PC / Intel NUC na tiskárně

3/  Načtěte svůj rámeček do  aplikace EASY PRINT  viz. obrázky

Jak již bylo uvedeno - abyste mohli změnit nastavení zastavte nejdříve program = stiskněte
STOP SERVICE 
Následně postupně otevírejte - Service Setting / Web Print Setting / Frame Setting -
Import (  vyberte a potvrďte snímek, v našem příkladě
je nazván bb_portrait.png )

    


Nyní se tlačítkem
Close vraťte 3 x zpět a nastavte Váš specifický rámeček ve vybrané složce / Hot folderu.
Otevřete - Hotfolder Setting / nastavte např. vybraný 102 / Frame Select - nastavte
bb_portrait.png, stiskněte "Done" a následně "Set"
 

  

Nyní se stiskem tlačítka
Close (3x) vraťte až do úvodního menu a povolte funkci počítače stiskem START SERVICE 
Nastavení s portrétním rámečkem  je hotové - všechna fota nyní budou tištěna s Vaším rámečkem

Příprava akce s vlastními rámečky.pdf
 

                            HASHTAG APP registrace / aktivace / nastavení 


Aby Mitsubishi aplikace automaticky vyhledala na zvolené sociální síti ( Twitter / Instagram) snímky označené zadaným Hastagem a odeslala je
na tisk, musíte připojit SmartD90EV k internetu a současně tuto aplikaci nastavit

1 / Připojte Smart D90EV k internetu - přes WIFI či kabelem LAN ( viz.link kde jsou obrázky )

Hastag_activation_setup_en.pdf

2 / Aktivujte službu Hashtag - viz. obrázky

Opět nejdříve zastavte program = stiskněte
STOP SERVICE 
Následně postupně otevírejte - Additional Setting / Hashtag Service -
aktivujte a potvrďte službu stiskem SET


                                                  


3 / Vytvořte si účet a zaregistrujte svoji licenci na https//www.mecloudprinter.com
při koupi tiskárny máte zdarma 14 denní licenci

Otevřete na internetovém počítači
https//www.mecloudprinter.com  a stiskněte  Create a new user account , vyplňte požadované údaje


Stiskněte  Activate or extend a Hashtag licence ,  do řádku New Licence key vložte licenční kód a potvrďte požadované   Pokud je vše OK objeví se Vám nové menu
Hashtag Console
 
 

4/ Nastavte specificky pro Vás aplikaci Hashtag

Otevřete
Hashtag Console  kde současně vidíte dokdy je platná Vaše licence licensed unti X / X / 20XX
Stiskněte ADD ( Event) Otevřete Hashtag Console 
( ADD printer - požadováno System ID = je uvedeno jako první položka v úvodním menu administrace )
Vyplňte povinné údaje   Název tiskárny (
Printer Name) lokaci (Location) Váš specifický Hashtag a  zatrhněte kde má tiskárna
snímky vyhledávat ( jedna či obě sítě ) ...
stiskněte NEXT STEPStiskem tlačítka Browse načtete svůj rámeček / logo a stiskněte SAVE ( je vidět až na dalším obrázku )
Potvrďte, že chcete uložit konfiguraci
OK


Tlačítkem vypínač spouštíte Hashtag aplikaci /
Running a nebo ji zastavíte / Disabled
Pokud aplikace běží, můžete ji začít používat a odesílat snímky včetrně Hashtagu na soiální sítě ..viz. popis na úplném začátku
/
Hashtag PrintingHastag_activation_setup_en.pdf
 


 

                       Technická specifikace
Tiskárna  /
možnosti tisku
Tiskárna CP-D90DW-P je podrobně popsána zde :

CP-D90DW-P
Formáty /
rychlost tisku
excluding data transfer time


 

formát 10x15       152x102 mm / HIGH SPEED 
7,8 sec     HIGH QUALITY  16.8 sec        
formát 13x18       127x178 mm / HIGH SPEED  13,2 sec   HIGH QUALITY  28,8 sec    
formát 15x20       152x203 mm / HIGH SPEED 
14,6 sec   HIGH QUALITY  32,2 sec    
formát 15x20       152x203 mm / HIGH SPEED  16,2 sec   HIGH QUALITY  35,8 sec    

AUTO MODE - světlé snímky jsou tisknuté v režimu rychlém FINE
HIGH SPEED
                        tmavé snímky jsou tisknuté pomaleji v režimu ULTRAFINE
HIGH QUALITY
 
Počítač Intel NUC /  1TB HDD / pamět 2GB / OS Linux
Rozhraní / konektor 4 x  USB 2.0 ( jedno rezervované pro propojení s tiskárnou), VGA,  HDMI,  Ethernet / LAN, WIFI
Provozní podmínky teplota 5 do + 400 C, relativní vlhkost 30%-80% (bez kondenzace), provozní náklon + - 50
Napájení / příkon 100-240V AC 50/60Hz, 5.5 A při tisku
Rozměry (Š x V x H) 275 x 298 ( výška )  x 365mm 
Hmotnost 18 kg
Barva černá
Příslušenství viz úvodní + příslušenství tiskárny ( návod, kartridž na folii, plastové bočnice, mezikruží, box na odstřižky, držák papíru, síťová šňůra, CD
s ovladačem WIN 7 / 8 / 10
(32 i 64 bit),  set fixace síťové šňůry )
 SMART D90EV     34.990 CZK (bez DPH)   
   
Software na přání ( 14 dní zdarma - zkušební verze )
 Hashtag 30     1.725 CZK (bez DPH)  30-ti denní licence    
 Hashtag 180     2.475 CZK (bez DPH)  180-ti denní licence    
 Hashtag 365     4.225 CZK (bez DPH)  365-ti denní licence    
   
 HW na přání  
 Kufr s kolečky     3.720 CZK (bez DPH)    
 PARTY BOX     2.360 CZK (bez DPH)      
 PARTY STAND     6.200 CZK (bez DPH)       
   
Spotřební mat.  
 CK - D90DW-P       Spotřební materiál - přehled / ceník
   
 
     DOWNLOAD  
     Guides
                                                                Manuály - videa          
     DOWNLOAD  
     upgrade
  Prosím aktualizujte si svoje zařízení                                                    
                                                                
Aktualizace programu  

    
    DOWNLOAD     česká verze .pdf                                  anglická verze .pdf                                  německá verze .pdf
                                                                   Prospekt  
                  
                                                Prospekt_2  
                                                                   Hashtag_brochure
                                                     
                                                                   Návod k obsluze                               Liberek spol. s r. o.