Barevná fototiskárna CP-M1E

 

 


CP-M1E je nová profesionální velkokapacitní fototiskárna
od Mitsubishi 
Interface USB 2.0 / rozlišovací schopnost 300 (2x300) DPI
/ kompaktní zástavbové rozměry
 

Foto formáty : 5x15, 9x13, 13x13, 10x15, 15x15, 13x18, 
                         15x20 cm lesk & polomat
       

Tiskárna má proti svým předchůdcům několik VELMI ZAJÍMAVÝCH  NOVINEK, které popíšeme úvodem před vlastním popisem tiskárny
                 
* Velká role papíru na 750 snímků 10x15 cm

* Podpora formátu 9x13 cm

* Integrovaný držák role / folie

* Zatím nejjednodušší výměna papíru

*  Vyšší kvalita tisku


* Vylehčená konstrukce

* Tichý provoz

Tiskárna má převíjecí funkci, záruku
na 100.000 vytištěných snímků / 2 roky apod, rysy již známé z předchozích modelů

        

      E-shop  
      
   
 
 
 

Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric Changes for the Better - Mitsubishi Electric                                  
                                Specifické vlastnosti

VIDEO  

CK-M57S
CK-M46S
CK-M68S  
   
 
+ VELKÁ ROLE PAPÍRU 

Výhodou velké role je nejen velká zásoba papíru, tedy prodloužený interval výměn papíru, ale současně díky většímu průměru role jsou výsledná fota rovná ( bez tendence se rolovat ). Toto se u této tiskárny / papíru skutečně povedlo a i díky jiné konstrukci papíru je výsledné foto skutečně  rovné viz.obr.
                                          
                                               
Tloušťka nového papíru je .
0,212 mm a z jedné role vytisknete následující

CK-M57S      800 snímků 9x13 nebo 400 snímků 13x18cm
CK-M46S     
750 snímků 10x15cm
CK-M68S     
750 snímků 10x15cm nebo 375 snímků 15x20cm
 
Cena spotřebníhio materiálu ( papír i folie ) je navíc velmi atraktivní /  papír CK-M64S ..  2 CZK bez DPH za foto 10x15cm
Jen pro představu stávajících uživatelú tiskáren Mitsubishi - porovnání s tloušťkami jiných populárních papírů Mitsubishi

CK-D746 ....... 0,23 mm
CK-D868 ........0,215 mm
CK76R(HG) ... 0,193 mm
 


CK-M57S


   

 
+ PODPORA FORMÁTU 9x13 cm 

Mitsubishi delší dobu nenabízela v Evropě formát 9x13cm, nyní tedy lye nově použít i papír 9x13 / 13x18 cm
Papír se nabízí pod označením :

CK-M57S      800 snímků 9x13 nebo 400 snímků 13x18 cm
 


CK-M57S
CK-M46S
CK-M68S


 
   
 
+ INTEGROVANÝ DRŽÁK ROLE / FOLIE PAPÍRU 

Absolutní novinkou je držák role papíru / kazeta barevné folie, které jsou součástí dodávky spotřebního materiálu. Již tedy není nutné nasazovat držák role papíru ani navlékat do kazety folii, což velmi zjednodušuje i zrychluje výměnu papíru, ale současně i odpadá alternativa, že méně zkušená obsluha vyhodí již použitou folii včetně kazety ( platné pro minulou generaci tiskáren ) .

Na obrázku vidíte přesně to, co obdržíte po zakoupení a rozbalení spotřebního materiálu -  roli papíru včetně integrovaného plastového držáku a barevnou folii v plastové kazetě jako jedem celek.  Po vypotřebování role papíru / kazety s folií se likviduje vše jako běžný komunální odpad
.
                          
 

CP-M1E

  


 
+ VYŠŠÍ KVALITA TISKU 

Nové řízení elektroniky termohlavy umožnilo zvýšit kvalitu tisku.
Tisk je homogenější, především v choulostivých plynulých přechodech z šedé do bílé ( např. přechodové pozadí ) nejsou znatelné žádné kontury, tiskárna lépe kreslí světle šedou - viz. obr.

Značně se zvýšila čitelnost detailů
např. i velmi malý text je hezky čitelný, bez jakéhokoliv závoje.
Podání černé a kontrastů ve tmavých tónech je pěkné.

Termohlava netvoří závoje
při ostrém přechodu ( hrana ) z černé do bílé 

( portrét je úmyslně rozostřen )      
                                                

  


Názor firmy Liberek :

Kvalitnějšímu tisku ( homogenita / prokreslení detailů ) důležitému např. na portrétní foto s přechodovým pozadím / obecně na produkci kvalitního foto na úrovni minilabu pomáhá i trochu nižší rychlost tisku ( cca 12sec formát 10x15 cm)  tj. pokud potřebujete tiskárnu na akce s co nejrychlejším tiskem ( určující priorita ), doporučujeme zvážit model  CP-D90DW-P / CP-D70DW

Pokud zvažujete minilabovou aplikaci, provedli jsme test hromadného tisku úmyslně různých fotografií a
tiskárna vytisknula za 1 hod 270 fotografií formátu 10x15, ( počítáno již od odkliknutí tisku v PC / WIN10 / v ovladači nastavena rychlost tisku : AUTO )  což se nám jeví jako velmi pěkné - reálná perioda tisku 13,2 sec   
 

CP-M1E

    
      
  


 
+ VYLEHČENÁ KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE  /   TICHÝ PROVOZ 

Nová tiskárna je konstruována na seriovější výrobu, např. i vnější kryty jsou z plastu. tj. Mitsubishi musela nainvestovat do drahých lisařských forem, v každém případě to přináší výhody

- tiskárna ( na velkou roli ) má hmostnost jen 14kg
- kryty nejsou náchylné na poškrábání
- Mitsubishi může nabídnout tiskárnu za atraktivnější cenu


TICHÝ PROVOZ   tiskárna vydává zvuk JEN přesně po dobu tisku, po skončení tisku se okamžitě překlápí do spícího režimu, kdy se vypnou větráky, ticho a klid jsou velmi příjemnou vlastností této nové tiskárny


                                                                                                   


CP-M1E

 
+ ZVÝŠENÁ OCHRANA PROTI PRACHU 

Tiskárna má oddělený napájecí zdroj / elektroniku od tiskové jednotky. Elektronika a zdroj se chladí klasicky a příčně pomocí větráčků ( znázorněno žlutými šipkami) , ale tisková jednotka je chlazena zezadu, kudy se nasává studený vzduch přes filtr a je foukán směrem dopředu ( šedé šipky ) tak, aby se minimalizovalo náhodné nasátí jakéhokoliv prachu.

Tuto konstrukci jistě ocení všichni systémoví integrátoři fotobudek a zákazníci provozující tiskárnu ve venkovním prostředí
                                                    


CP-M1E


 
PŘEVÍJECÍ FUNKCE BEZ OMEZENÍ 

Díky převíjecí funkci můžete tisknout  na jeden druh papíru CK-M68S snímky 10x15, 15x15, 15x20 bez jakéhokoliv přehazování papíru či folie a i když tisknete jen snímky formátu 10x15, díky převíjecí funkci neztrácite nic z folie - po vytisknutí jednoho snímku 10x15 ( tj. využití jen poloviční části folie ) se při druhém tisku formátu 10x15 dotiskne snímek na druhou zbývající část barevné folie ( platí pokud je zapnutá tiskárna ).

V případě, že potřebujete na akci tisknout velice rychle fota 10x15 (jedno po druhém), můžete do tiskárny nainstalovat papír CK-M46S, který má barevnou folii jen na foto 10x15, tj. nic se nepřevíjí = fota jsou tištěna vždy okamžitě 
                  

Pozn. převíjecí funkce je aktivní jen tisknete-li lesklý finiš fota, při tisku polomatu je deaktivována
 CP-M1E


  
   
 
AUTO MÓD ( automatická rychlost tisku )

Systém automatické analýzy obrazu IMAGE ANYLYZING ENGINE vyhodnocuje každý soubor poslaný do tisku a pokud detekuje ve snímku světlé barvy je snímek vytištěn v rychlém režimu. Pokud ale má být tištěn snímek např. z plesu / taneční zábavy atd., kde převažuje tmavá či černá barva = je výhodnější tisknout foto pomaleji tak, aby tiskárna měla více času na přenesení sytější a kontrastnější barvy, obecně aby černá byla více černá - v tomto případě systém automaticky přepne tiskárnu do pomalejšího režimu vysoké kvality.

Nastavíte-li si na tiskárně režim AUTO MODE, tiskárna bude tisknout rychle, ale v případě že se mezi soubory objeví snímek pro jehož kvalitu je výhodnější pomalejší tiskový režim, tiskárna se sama přepne do tohoto režimu bez jakéhokoliv Vašeho zásahu
= vždy obdržíte kvalitní kontrastní výtisk !


                            


                                       P O P I S    T I S K Á R N Y
CP-M1E

Přední / zadní
pohled    
      

PŘEDNÍ / ZADNÍ PANEL                    
Boční pohled

 

 


       
   

 
                                                                 

CK-M57S
CK-M46S
CK-M68S
 
INSTALACE / VÝMĚNA PAPÍRU 

Jak již bylo uvedeno, tato tiskárna má dosud nejsnazší instalaci /  výměnu spotřebního materiálu.

Výměnu / instalaci papíru je potřebné provádět v zapnutém stavu tiskárny. Vysuňte tiskovou jednotku směrem k sobě ( PULL ) a vyklopte horní část směrem nahoru. Plastový box na odstřižky vyjměte směrem nahoru.

Roli papíru ( modrá špulka vpravo / bílé vlevo  ) zasuňte do tiskárny, sejměte fixační samolepku a odtáčejte papír z role směrem dolů pod rolny. Je to velmi jednoduché, navíc na spodní hraně máte velkou kontrolku ( viz. obrázek dole) která pomalu červeně bliká, jakmile uslyšíte audio signál a kontrolka se rozvítí zeleně již rolí nepootáčejte.

Do prostoru nad rolí papíru zasuňte barevnou folii a celou tiskárnu zavřete = nasaďte dopředu box na odstřižky, sklopte honí kryt dolů a zasuňte celou tiskovou jednotku směrem do tiskárny.
Pokud vše proběhlo úspěšně, tiskárna si sama vytiskne a zastřihne 3 bílé papíry / tiskárna je připravena.

      Názorný štítek na instalaci papíru umístěný v tiskárně
     
      


 Rychlá_instalace_cpm1e_cz.pdf  
 

CK-M57S

      
 
INSTALACE  PAPÍRU  9x13 / 13x18 cm

Pokud používáte roli papíru šíře 13cm CK-M57S
na foto formát 9x13 či 13x18, prosím přestavte zacvakávací plastové vodící segmenty papíru (ve směru žluté šipky) viz. obr.

Opačně, pokud používáte roli šíře 15cm, přestavte segmenty dále od sebe, ve směru bílé šipky.       
                           


 
ROZHRANÍ TISKÁRNY 

Připojení USB i síťové šňůry je zapuštěné ve výřezech tiskárny tak, aby byly koncovky kabelů chráněné proti nechtěnému ulomení a současně aby kabely nezvětšovaly zástavbové rozměry tiskárny
 


 
 
 

       
   

 
            


      
        

              Instalace ovladače WIN 10  :  verze 1.00    WIN 7 / 8 / 10 ( 32 x 64 bit )     

    

Instalace ovladače
Win 10 
(32x64) 


 
 
   Nejdříve se instaluje do počítače ovladač, až po jeho instalalci se následně připojí tiskárna USB kabelem  !
 

1  Stahněte ovladač
   
Stáhněte ovladač do ( libovolné složky ) počítače, ke kterému budete chtít připojit tiskárnu.  Stažený ovladač je zazipovaný
    CPM1_Tool_DrvWinEN_Ver100zip, tj. nedříve ovladač v dané složce rozbalte


   Stáhnout ovladač 1.00 pro WiN

    
 
2  Spusťte instalaci ovladače
   
    Klikněte 2x na Install_Drv

 
       

    
 
3  Povolte spuštění ovladače
   
     WIN Defender Vás požádá o povolení provádět ve vašem
     počítačí změny / instalaci ovladače.
     Potvrďte ANO

 

 

    
 
4  Spusťte průvodce instalací
   
    Stiskněte DALŠÍ

 

 

    
 
5  Úspěšné nainstalování ovladače
   
    Stiskněte DOKONČIT

 

 

    
   
6  Připojte tiskárnu k počítači
   
Tiskárna musí být zapnutá, v tiskárně nainstalovaný papír ( po nainstalování se 3x automaticky zastřihnul papír ),
na tiskárně nesmí svítit žádné chybové hlášení a současně musíte mít nasazen na čelním panelu plastový box na odstřižky papíru

Po připojení USB kabelu si již WIN provedou vše sami automaticky - do složky "Tiskárny a skenery" bude přidána ikona
MITSUBISHI CP-M1.

 

         

    

                


    
   
7  Nastavte ovladač ( a přiřaďte ICC křivku )
   
Ve složce Ovládací panely /  Všechny položky ovládacích panelů / Zařízení a tiskárny" otevřete pravým tlačítkem myši na ikoně MITSUBISHI CPM1 , viz. obr vpravo

Předvolby tisku - nastavte ovladač tiskárny,
viz. další kapitola
Vlastnosti tiskárny - přiřaďte dle vybraného módu FINE / AUTO / ULTRAFINE příslušnou ICC křivku
- další kapitola
 

              Nastavení ovladače WIN 10 / verze 1.00    WIN 7 / 8 / 10 ( 32 x 64 bit)     
Možnosti ovladače
Win 7-8-10 
(32x64) 
     


 


Předvolby tisku

Paper Size /  formát tisku :
nastavení formátu snímku dle instalovaného typu papíru :

9x13cm / 3,5x5" CK-M57S
10x15cm / 4x6" CK-M46S, CK-M68S
13x18cm / 5x7" CK-M57S
15x20cm / 6x8" CK-M68S


Základní formáty lze tisknou i s bílým ( cca 5mm ) rámečkem kolem fot = WHITE BORDER

Kromě těchto základních formátů, umožňuje ovladač tisknout čtvercové formáty
13x13cm / 5x5"    CK-M57S
15x15cm / 6x6"    CK-M68S

Též lze dělit jeden snímek na menší formáty, viz. obr

5x15 x2 Typ1
     CK-M46S / M68S
5x15 x2 Typ2     CK-M46S / M68S
Tato volba je vhodná, chcete-li z papíru formátu 10x15 vytisknout
2 fota velikosti 5x15cm.

Typ 1 .. při volbě typ1 tiskárna přestřihne jeden odeslaný snímek např. velikosti 10x15 na 2 fota 5x15 ... musíte mít předchystaný layout dvou snímků na jednu velikost 10x15  (tato volba je vhodná
v připadě, že Vaše grafická aplikace neumí poslat současně 2 snímky do tisku)

Typ 2 .. při volbě typ2 tiskárna vytiskne 2 různé současně označené snímky k tisku a každý vytiskne na formát 5x15cm .. tj. můžete mít předpřipravené 2 různé soubory na velikost 5x15 a oba poslat do tisku a tiskárna na to spotřebuje jen jeden papír 10x15.

              

 
Margin Cut Off :
tiskárna si vždy zastřihne tištěné foto na rozměr, zastřižení lze  vypnout ( nepoužívaná funkce )


Print pixels :

informace v jakém rozlišení tiskárna tiskne
na daný formát papíru

Orientation:
nastavení orientace papíru

Copies:
možnost nastavení počtu kopií, které se budou tisknout
po spuštění tisku

Scaling:
možnost nastavení změnšení - zvětšení (roztažení) 
tištěného snímku  25-400%

Remain:
aktuální indikace množství zbývajících snímků na roli
papíru ( v tomto případě 750 )
          


       

Sharpness:
nastavení ostrosti (-3 až +3)
pokud zatrhnete DETAILS můžete nastavit přiostření obrysů nezávisle v horizontálním / vertikálním směru 

 
Print Mode :
FINE HIGH SPEED :    nastaven rychlý tisk
AUTO : Rychlost tisku se nastavuje automaticky dle snímku
( automatická analýza snímku )
ULTRA FINE
HIGH QUALITY :  pomalejší tisk, ostřejší prokreslení detailů

Print finish:
GLOSSY :  lesklý povrch
MATTE  :   tiskárna tiskne pomaleji 4. laminační panel ( šachovnicový ohřev ), který získává polomatový povrch
Pozn.  převíjecí funkce funguje jen při nastavení na lesklý papír

Waitting for next image : spec. případ, kdy tisknete dva formáty 10x15 z papíru 15x20a můžete si nastavit dobu za kterou se začne tisknout druhý snímek ze stejného pole barevné folie ( pokud tuto volbu nezatrhnete, tisk druhého snímku začne ihned )  

Color Matching /
 Color conversion
Jestliže zatrhnete políčko COLOR MATCHING, barvy se řídí dle ICC křivky, kterou musíte manuálně nastavit ve správě barev.
Jestliže necháte nezatrhnuté políčko COLOR MATCHING, řízení dle ICC se neprovádí a můžete si aktivovat převod barev v tiskárně
Color Conversion ( ve standardním nastavení vypnuté )
 
       
Nastavení ICC 
Pokud máte v předchozím menu zatrženo COLOR MATCHING
( doporučeno - řízení barev dle křivky ICC ) musíte si načíst příslušné ICC křívky

K nastavení tohoto menu vyskočte z Předvolby tisku a nastavení proveďte ve Vlastnosti tiskárny  / Správa barev

CPM1_ST  /  ICC pro FINE tiskový mód 
CPM1_UF  /  ICC pro ULTRAFINE mód

 
             
 
Možnosti barevné kalibrace - kromě   křivky ICC  další menu v    Předvolby tisku


Možnost nastavení všech barevných složek současně (Same),
či jednotlivých složek barev RGB 

Nastavení barev RGB gamma - základní (hrubé) nastavení
sytosti tisku či jednotlivé barvy (-5 až +5)

Jemné nastavení jasových složek barev RGB -
-128 až +128


Jemné nastavení kontrastů složek barev RGB -
-128 až +128


 
         

    
   
Možnost nastavení individuální gama křivky - změna barevného podání v jednotlivých odstínech tištěného snímku              

                Ovladače pro MAC  :   verze 1.00  OS 10.11 - 10.15 (Catalina)          
                         
                                  Stáhnout ovladač 1.00 for MAC                                            

 

                               Technická specifikace
Způsob tisku termosublimační, 16.7 mil. barev na papíry CK-M46S, CK-M57S CK-M68S
Rozlišení 
300 x 300 DPI, termohlava 11.8 bodů / mm

formát 9x13 (CK-M57S)                               1082 x 1550 pixelů

formát 10x15 (CK-M46S, CK-M68S - 4x6")    1232 x 1852 pixelů
formát 13x13 (CK-M57S - 5x7")                    1533 x 1550 pixelů
formát 13x18 (CK-M57S - 5x7")                    1550 x 2134 pixelů
formát 15x15 (CK-M68S - 6x6")                    1833 x 1852 pixelů
formát 15x20 (CK-M68S - 6x8")                    1852 x 2434 pixelů   
 
Formáty /
rychlost tisku
excluding data transfer time


 
 
formát 9x13         89x127 mm / HIGH SPEED     sec     HIGH QUALITY     sec        
formát 10x15       152x102 mm / HIGH SPEED  12 sec  HIGH QUALITY  sec        
formát 13x18       127x178 mm / HIGH SPEED    sec     HIGH QUALITY 
sec    
formát 15x20       152x203 mm / HIGH SPEED    sec     HIGH QUALITY 
sec    
  

AUTO MODE -   světlé snímky jsou tisknuté v režimu rychlém FINE
HIGH SPEED
                         tmavé snímky jsou tisknuté pomaleji v režimu ULTRAFINE
HIGH QUALITY
Paměť 128 MB
Rozhraní / konektor rychlé USB 2.0
Provozní podmínky teplota 5 do + 350 C, relativní vlhkost 30%-80% (bez kondenzace), provozní náklon + - 50
Napájení / příkon 100-240V AC 50/60Hz, 4 A při tisku, 1,9W standby
Rozměry (Š x V x H) 300 x 350 x 281mm 
Hmotnost 14 kg
Barva černá
Příslušenství návod, box na odstřižky, plastový držák fota 10x15,  síťová šňůra
 CP-M1E     15.990 CZK (bez DPH)
Zvl. příslušenství :  
  Držák papíru
   CP-M1E
   
   
Spotřební mat.  
 CP - M1E       Spotřební materiál - přehled / ceník
   
 
     DOWNLOAD  
     DRIVER
                                                                Ovladače pro WiN / MAC / firmware         
     DOWNLOAD  
     ICC
                                                          
                                                                CPM1_F.ICC       
ICC profil pro režim FINE
                                                                CPM1_UF.ICC     
ICC profil pro režim ULTRAFINE 2 x 300
 
    DOWNLOAD     česká verze .pdf                                  anglická verze .pdf                                  němeská verze.pdf
                                                                   Prospekt                                                    Prospekt
       Návod k obsluze                               Návod k obsluze                                         Liberek spol. s r. o. Návod k obsluze