Přenosy snímků z kiosku KIOSK - AIO  na minilab

 

  


 
   
 
  


                                                          
                                                                              
 
         HASP Dongle

                               

                     
           
HASP dongle ( EOUT = zkratka EXTERNAL OUTPUT)

           
KIOSK GIFTS AIO :
            20" MKG8035
            23 " MKG8115
 


 

Ke kiosku ( p
rogram KIOSKGifts ) si můžete zakoupit klíč, který aktivuje modul Laboratory Prints / protokol MIT_GEN_200 umožňující specifikovat formáty fotografií dle možností Vašeho minilabu a jejich přenos na externí zařízení - např. na počítač u Vašeho minilabu

Zákazník si na kiosku načte / vybere / upraví snímky, které se odešlou na zpracování na minilab

Klíč si můžete zakoupit i přes eshop :

HASP Dongle
 

        Zkrácený algortimus - minilab   
 


 

 

 

 

 


Pokud si zákazník na kiosku v úvodním menu zvolí


Zhotovit fotografie

 
Objeví se mu další  kroky   

- Karuselový popis - výběr všech aktivovaných služeb na kiosku
- " Odsouhlasení " podmínek používání kiosku
- Načtení snímku do kiosku různými způsoby  ....

Chcete-li znát přesnou posloupnost kroků v programu, prosím přečtěte si celý algoritmus kioskového programu :

Program AIO / KIOSKGifts 3.3   
 


Po stisku ZHOTOVIT FOTOGRAFIE se na kiosku v následujících krocích zobrazí výběr :

OKAMŽITÉ (kioskové) FOTO
FOTO Z MINILABU

 
  
      


 
Po volbě FOTO Z MINILABU si zákazník může snímky vybrat, upravit je a zvolit formáty požadovaných fotografií
v lesku či matu ..
na obr je vidět 9x13 LESK, 9x13 MAT, 10x15LESK

další formáty se objeví, když se posunete dolů .. 10x15 MAT, 13x18, 15x20, 15x21, 20x25 20x30, 30x40, 30x45 apod ... 

formáty jsou volně specifikovatelné


 

        
 
      


 

Větší formáty 20x25 20x30, 30x40 jsou viditelné
na tomto obrázku 

Po dokončení objednávky se snímky místo okamžitého tisku přenesou přes LAN na počítač připojený
k minilabu a zákazník je vyzván jít k pokladně


 
   
     
        Přenosový protokol   
 


 

 

 

 

 


Snímky se přenášejí v adresáři, který je nazván číslem objednávky  ... v podadresářích jsou jednotlivé snímky a současně protokol XXX.pds, kde je přesná specifikace  každého snímku

Pro přehlednost jsou snímky přenášeny v jednotlivých adresářích dle formátu i násobnosti, tj.pokud si zákazník na kiosku vybere 2 kopie shodného snímku formátu 9x13 a lesklé, tento soubor bude v adresáři
9 x 13 LESK / podadresáři X02 9x13 LESK .. kde X02 značí násobnost tj. 2 fotografie formátu 9x13cm, prosím podívejte se na OBR