Program KIOSKGifts  verze 2.4.1     
 
                                                                                                                                            
                                                      

 
                                                                                                                                            
                                            
         KompatibilitaProgram
lze nainstalovat na všechny kiosky K7000 / PT6000 poslední hardwérové verze č. HW 4.1, nicméně tento upgrade znamená zakoupení kitu (nový HW + WIFI klíč), včetně doporučeného rozšíření RAM)
                     


 Kompatibilita 
Program KIOSKGifts 2.4.1 (OS WIN) je určen pro :

Nový terminál  Mitsubishi K7000 EX
(verze HW5)
         Vylepšený algortimus programu                     
CO SI PŘEJETE ZHOTOVIT ?

Okamžité foto

Kapesní fotokniha
(je-li připojen PBM) 

Kalendáře Easyalbum  Přání-rámečky
Koláže
Kompozice 
Mozaiky
Fotoádárky potisk 7 suvenýry Fotodárky z kioskgifts.com  
Vypálení CD/DVD

 
Již v úvodním menu si zákazník vybere požadovanou službu
(nad tlačítkem je pro názornost zobrazen výsledný produkt)
a pro zahraniční turisty je na dolní liště výběr jazyků.Po zvolení služby zákazník  "Odsouhlasí" podmínky používání kiosku

KDE MÁTE SVÉ
    SNÍMKY ?

 
Načtení snímku do kiosku je možné provést všemi způsoby :

z jakékoliv Paměťové karty
z USB Flash disku

z CD/DVD
z iPhone přes USB
z chytrého telefonu iPhone / Android
(Smartphone) přes WIFI  :

Načtení fota z iPhone / Android OS

Je-li kiosek připojen k internetu :

z Dropbox / Facebook  / Flickr / Instagram / Picasa


 
                         Kde máte své snímky ?

 
        Co nejjednodušší
   ovládání

 
Stisknete-li "Paměťové karty" - animace Vám pomáhá zasunout
kartu správně orientovanou a do správného slotu čtečky
 
        
 
Při přenosu přes  " WIFI"  (chytrý telefon) s výhodou použijete
aplikaci Mitsubishi KIOSK Prints

NAČTENÍ VŠECH SNÍMKŮ ČI ZE SLOŽKY ?

 


ZOBRAZIT SLOŽKY - máte-li na mediu velkým počet snímků,  možnost zvolit si složku, ze které kiosek následně načítá snímky, značně zkracuje dobu načítání snímků do prohlížeče kiosku.

VÝBĚR DLE DATUMU - bleskově můžete najít snímky, které jste fotili např. poslední víkend


ZOBRAZIT VŠECHNY SNÍMKY - načte všechny snímky do prohlížeče.


           
Z KTERÉ SLOŽKY
CHCETE
ZOBRAZIT
SNÍMKY ?
 
Pokud jste zvolili ZOBRAZIT SLOŽKY :

V menu se zobrazí všechny složky, která máte vytvořené na
mediu a navíc i několik náhledů tak, abyste si uvědomili co ve které 
složce máte - stiskem se načtou všechny snímky
z vybrané složky do prohlížeče.


 
 
VYTVOŘENÍ
OBJEDNÁVKY
vyberte a
upravte si fota

 

V zcela novém prohlížeči jsou náhledy všech snímků (náhledy lze zvětšit)
 - snímky se vybírají dotykem a vybraný snímek je pro přehlednost
ihned označen zeleným návěstím s počtem kopií, které chcete v daném formátu zhotovit.

Snímek je zobrazen včetně ořezu (reálný obraz který bude vytištěn)
a můžete si jej celoplošně zvětšit. Snímek si můžete upravit tlačítkem "Úpravy" dole.           
             
Kormě nastavení ořezu, odstranění červených očí, konverze do černobílé
či sepie, autobarev lze nastavit manuálně JAS i KONTRAST snímku.
 


 
ÚPRAVY
    A
POVRCH
  FOTA 
Abyste nemuseli manuálně nastavovat barvy každého snímku, kiosek umí optimalizovat barvy pro všechny snímky sám ... jen stisknete obr napravo


Přejete si snímky s lesklým či polomatovým povrchem ?

 
Můžete si objednat i fota s bílým rámečkem

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Nakonec je zákazník informován o hodnotě své objednávky,  přičemž
si může doobjednat další služby k této objednávce - např. kalendář, Easyalbum .. atd.
      

 

 

 

VYJMUTÍ MEDIA
 
V této fázi je zákazník požádán o vyjmutí svého paměťového
media z kiosku
 
PLATBA


 
Platební možnosti :
- strvzenkou, která se vytiskne po dohotovení fotografií
- předplatbou,  program je možné nastavit tak, aby se stvrzenka vytiskla
                        ještě před vlastním zhotovením objednávky a teprve po
                        zaplacení se kiosek odblokuje heslem (dálkově klávesnicí)
                        a následně se začne zhotovovat objednávka

 
  
ZÁVĚREČNÉ KROKY

 
  Během zhotovování objednávky může zákazník sledovat
  reklamní spořič