Program DPSkiosk verze 3.7.0 
 
                                                 
 

 Kompatibilita

 
Program DPSkiosk 3.7.0 (OS WIN) je určen pro :

kiosek Mitsubishi K7000
(verze HW1 / HW2  (HW4) )
kiosek Mitsubishi K9000  všechny verze
objednávková stanice Mitsubishi PT6000  (HW2, HW3  (HW4) )

Pokud nevíte přesně, jakou verzi kiosku máte, prosím kontaktujte Liberek.

   
   SOFTWARE       ZÁKLADNÍ  PROGRAM    program dodávaný s kioskem
ZVOLTE JAZYK


 
Již v úvodním menu si zákazník vybírá  jazyk, ve kterém bude s kioskem komunikovat - postupně jsou integrovány další a další  jazyky

Ve druhém kroku je uživatel seznámen se službami, které kiosek nabízí a současně "Odsouhlasí" podmínky používání kiosku


KDE MÁTE SVÉ
    SNÍMKY ?


 
Načtení snímků do kiosku je možné provést všemi způsoby :

Paměťové karty / USB Flash Disk - načtení z kterékoliv karty digi-aparátu
CD/DVD  - načtení z CD / DVD
Telefon s Bluetooth  - z galerie snímků mobilního telefonu

Je-li kiosek připojen k internetu / Mitsubishi albu :

Internetová objednávka
- objednávku lze poslat ke zhotovení z web albumu
                                        přímo na vybraný kiosek
Foto web album  - snímky do kiosku lze načíst i z obrázků, které jste si již
                             uložili na web album dříve, např. pomocí domácího PC.

        
 
Kde máte své snímky ?                    

DIGITÁLNÍ FOTO
        co nejjednodušší načtení snímku 
  Stisknete-li "Paměťové karty" - animace Vám pomáhá zasunout
  kartu správně orientovanou a do správné čtečky
         
 
Stisknete-li "Telefon s Bluetooth" - snímek je pro názornost zobrazen ihned po přenosu

 
ZHOTOVIT IHNED SNÍMKY NEBO SI JE PŘEDEM PROHLÉDNOUT ?


 
ZHOTOVIT VŠE - v tomto případě kiosek nezobrazuje snímky, ale připraví všechny soubory, které jsou na mediu ke zhotovení = následně vytiskne od každého  souboru 1 foto. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak rychle zhotovit všechny fotografie z daného media.

ZOBRAZIT SLOŽKY - jelikož roste počet zákazníků, kteří přijdou ke kiosku
s DVD s velkým počtem snímků,  možnost zvolit si složku, ze které kiosek následně načítá snímky, značně zkracuje dobu načítání snímků do prohlížeče kiosku.


ZOBRAZIT VŠECHNY SNÍMKY - načte všechny snímky do prohlížeče - krok, který byl ve všech předchozích verzích programu.


          
Z KTERÉ SLOŽKY
CHCETE
ZOBRAZIT
SNÍMKY ? 
Pokud jste zvolili ZOBRAZIT SLOŽKY :

V menu se zobrazí všechny složky, která máte vytvořené na mediu a navíc
i několik náhledů tak, abyste si uvědomili co ve složce máte - stiskem se načtou všechny snímky z vybrané složky do prohlížeče.


 
 

CO CHCETE DĚLAT SE
SVÝMI
SNÍMKY ?


 
Nyní si vyberete službu :

Foto okamžité - samoobslužné zhotovení fotografií na počkání.
Vypálení CD - z načtených snímků si vyberete snímky, které chcete
                      archivovat na CD.
Dekorace - vložení vybraného snímku do rámečků či kalendářů.

Multi-snímky
- funkce umožňuje vytvořit kompozici několika
                      záběrů na jednom snímku.

Je-li kiosek připojen k internetu či přes LAN k minilabu, zobrazí se v menu další tlačítka :

Foto do 1hod / 24hod - snímky si můžete vybrat, upravit a následně nechat
                                     zhotovit na minilabu do 1hod / 24hod

Foto web album - vybrané snímky si můžete jen uložit na webové album a Vaši známí se na ně mohou podívat z domácího PC přes internet, popř. si je prohlédnout či vytisknout na kterémkoliv kiosku Mitsubishi.

 
       
   Co chcete dělat se svými snímky ?

 
 
FOTO OKAMŽITÉ

          x

FOTO do 24 hod
minilab

 
FOTO do 1hod / FOTO  do 24 hod. pokud jste si vybrali foto do 24 hod., program Vám dá na výběr velikost fotoformátů, které má provozovatel
na svém minilabu
. Na rozdíl od fota okamžitého, kde se snímky okamžitě zhotoví, u FOTA do 24 hod. jsou po objednání vybrané snímky přeneseny
přes LAN / FTP do minilabu. Foto okamžité - pokud jste si vybrali foto okamžité či dekorace,
                         program Vám dá na výběr velikost fotoformátu,  
                         který je nainstalován na kiosku.

DIGITÁLNÍ FOTO
vyberte a upravte si foto ...
  


Po výběru formátu se otevře prohlížeč ve kterém jsou náhledy  všech snímků
z media / složky - snímky (pro zhotovení, kalednář atd) se vybírají dotykem - vybraný snímek je ohraničen červeným rámečkem
, následně můžete nastavit počet  kopií či snímek upravit (viz. dále)              
             


 

 
Vytvořte si  rámeček,
kalendář
multi-snímek


 
Kalendáře i rámečky se tvoří velice jednoduchým
intuitivním způsobem
Multi-snímky - zákazník si vybere, chce-li kompozici utvořit
ze 2 záběrů vedle sebe, čtyř, šestnácti .....

ÚPRAVY SNÍMKU


  
Kormě nastavení ořezu, odstranění červených očí, konverze do černobílé
či sepie, autobarev lze nastavit manuálně

JAS
KONTRAST
SYTOST snímku


 

ZÁVĚREČNÉ KROKY

 
Po výběru snímků / služby je zákazník informován o hodnotě své
objednávky, kterou musí před vstupem do dalšího kroku odsouhlasit ...

 
Může si ještě doobjednat další služby k této objednávce -
např. foto okamžité ale jiného formátu či další kalendáře ...
      

 


 
Na závěr je požádán o vyjmutí svého paměťového media z kiosku Po vyjmutí media se začnou zhotovovat fotografie / kalendáře .. závěrem je vytištěna stvrzenka  - objednávka je dokončena       

PLATBY 
Platební možnosti :
- strvzenkou, která se vytiskne po dohotovení fotografií
- předplatbou,  program je možné nastavit tak, aby se stvrzenka vytiskla
                        ještě před vlastním zhotovením objednávky a teprve po
                        zaplacení se kiosek odblokuje heslem / čipovou kartou /
                        dálkově klávesnicí a začne zhotovovat objednávku

- předplacenou kartou (karta se dobíjí provozovatelem přímo na kiosku) 

Zvláštní příslušenství - klávesnice Bluetooth pro bezdrátové odblokování kiosku: 
                                                                                        
      

   SOFTWARE
   NA PŘÁNÍ
      ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU - FOTODÁRKY   stolní kalendáře  /  Přání - PF  /  Fotoalbumy - fotoknihy


 
Při aktivaci programu fotodárky je doporučeno dovybavit starší stanice OT6000 popř. kiosek K9000 pamětí RAM 1 GB 

Program fotodárky obohacuje kiosek o možnost tvorby stolních kalendářů / fotoalbumů (fotoknih) / Přání - PF, přičemž Mitsubishi dodává fotoalbumy i kalendáře včetně reklamího kitu viz. obr.  (kalendáře / fotoalba jsou v podstatě černé korpusy s vazbou a jednotlivými otáčecími listy, které mají samolepicí povrch pro nalepení fota z kiosku).
Reklamní kit včetně kalendářů / alb lze umístit hned vedle kiosku včetně vzorku hotového stolního kalendáře / fotoalbumu tak, aby si zákazník okamžitě uvědomil NOVÉ možnosti, které kiosek nabízí -

Zákazník si tedy nově může nejen zhotovit např. 12 měsíčních kalendářů, ale současně si je velmi  jednoduše vlepit - ať již sám či s pomocí obsluhy do stolního kalendáře !

Stolní kalendáře
jsou nabízeny pro formát 10x15, 13x18 a 15x23
                            (základní tiskové formáty tiskáren CP9XXX)


Fotoalba 
jsou nabízena ve formátech 10x15, 15x23 a 20x25
                              (poslední formát pro tiskárnu CP3800DW)
                             
 

3 NOVÉ APLIKACE
- FOTODÁRKY
 
Již v prvním kroku má zákazník možnost si vybrat ze 3 nových
aplikací -  zhotovení fotoalaba, stolního kalendáře, přání
Analogický krok jako při zhotovení okamžitého fota
 "Odsouhlasení" podmínek používání kiosku
FOTOALBUM
 
Všechny 3 nové aplikace mají pro jednoduchost obsluhy shodný sled
kroků - ve třetím kroku je zobrazen výběr produktu / pokud jste stisknuli


Zhotovit FOTOALBUM

program Vám nabídne (dle instalovaného papíru v tiskárnách) :

Fotoalbum 3 velikostí na fotografie 10x15, 15x23, 20x25 viz. obr


       

FOTOKALENDÁŘ

 
pokud jste stisknuli

Zhotovit FOTOKALENDÁŘ

program Vám nabídne (dle instalovaného papíru v tiskárnách) :
Stolní kalendáře na  velikost fotografie 10x15, 13x18, 15x23
a roční jednolisté kalendáře 15x23, 20x30 viz. obr


       
 
PŘÁNÍ - PF
 
pokud jste stisknuli

Zhotovit PŘÁNÍ - PF

program Vám nabídne (dle instalovaného papíru v tiskárnách) : 

3 přání  15 x 7.6cm  (z jednoho listu 15x23)

3 přání  10 x 20cm  (z jednoho listu 20x30)
a přání 10x15, 15x23

              
VÝBĚR TÉMA 
Další kroky jsou již u všech 3 nových aplikací obdobné - výběr téma.
Zákazník si vybírá do jakého tématu chce mít laděné své přání / album / kalendář( např. dětské, cestování, neutrální ..).

Dle výběru téma budou Vaše snímky automaticky zasazeny
do pozadí příslušejících k danému tématu - napravo jsou zobrazeny
pro názornost vždy první 3 pozadí od každého tématu.


 


 
KDE MÁTE SVÉ SNÍMKY

 
Analogický krok jako při zhotovování okamžitého fota - je potřebné určit na jakém mediu jste si přinesli své snímky ...
Vaše medium zasuňte orinetací dle animace ...

VÝBĚR SNÍMKŮ PRO VYTVOŘENÍ FOTOALBA / KALENDÁŘE / PŘÁNÍ

 
Načíst vše či jen snímky z vybrané složky V tomto kroku je nezbytné vybrat minimální počet snímků tak,
aby mohl být vygenerován - např. kalendář, tj. musíte vybrat
min 12 snímků pro každý měsíc. Na zhotovení Přání stačí
vybrat jen jeden snímek  ....
ÚPRAVA FOTOALBA / KALENDÁŘE / PŘÁNÍ

 
Po výběru snímků se automaticky vygeneruje kalendář / album / v tomto případě Přání - v náhledu vidíte Vaše vygenerované Přání (vybraný snímek
je umístěn na první pozadí) . Můžete si vyměnit pozadí, atd .. přičemž analogickým způsobem se modifikují kalendáře / fotoalba s tím rozdílem,
že editovat můžete např. u kalendáře v náhledu všech 12 stránek)

 
Potřebujte-li doplnit do Přání text, lze to velmi jednoduše provést, přičemž můžete měnit i velikost, barvu, typ i umístění písma na Přání,  popř. můžete změnit i barvu rámečku ....jste-li již spokojeni můžete ukončit úpravy a nechat si Přání zhotovit.
ZÁVĚREČNÉ KROKY
 
Informace o Vaši objednávce, kterou musí zákazník potvrdit před jejím zhotovením
 
Závěrečné zhotovení produktu (alba, přání, kalendáře)