Program CLICKPro aktuální verze 2.6.5  

              


 
                                             

URČENÍ

 
Program CLICKPro 2.6.5 (OS WIN) je určen pro :

Click 5000 / české menu ovládané buď myší či stiskem na dotykovou obrazovku
   SOFTWARE       ZÁKLADNÍ  PROGRAM    program dodávaný s Clickem
ÚVODNÍ MENU

 
Jednoduchý uživatelský program psaný v češtině, umožňuje již v prvním kroku vstup do jednoltivých aplikací (viz. obr. vpravo) -

Foto z archivu (z adresáře na HDD)
Průkazkové foto
Foto z akcí

Foto z paměťové karty / USB
Foto z CD/DVD
Foto z mobilu
(přes Bluetooth)

Foto z fota
(je-li připojen plochý skener)
Filmový skener
(je-li připojen filmový skener)

a do manažeru objednávek / prezentace snímků / nastavení /   statistik.


Foto z archivu


 

Část kapacity vestavěného HDD je určena na ukládání (archivaci)
zákaznických snímků. V archivu si můžete tvořit své vlastní složky a ukládat
do něj své snímky.

Celou složku archiv lze navíc sdílet, tj. Click může být síťově (LAN) propojen
s Vaším počítačem a Vy si můžete okamžitě a pohodlně přenášet své snímky
z počítače  do Clicku a obráceně  - např. snímky stažené od zákazníka do Clicku poslat na úpravu do Vašeho oblíbeného grafického editoru na počítač,
či obráceně rychle tisknout snímky z Vašeho počítače přetažením do Clicku.

Otevřením "Fota z archivu" můžete načíst do prohlížeče kterýkoliv snímek,
který je v archivu uložen.
 

Průkazkové
foto


 

Po zasunutí karty z digitálního fotoaparátu do Clicku a stisku tlačítka "Průkazkové foto" se načtou automaticky všechny snímky do menu,
 viz. obr.

Kromě toho je ale možné i aktivovat
načítání snímků přes Hotfolder, což umožňuje přímé načtení snímků při propojení fotoaparátu s Clickem
pomocí kabelu USB, popř. bezdrátově (je-li fotoparát vybaven tímto rozhraním).
         
       
 
 
Shodně jako u starší verze programu se zvolí formát průkazkového fota 
a myší (či tlačítkem šipka) se jednoduše přetáhne snímek - na předloze mohou být shodné i různé snímky, počet 4+1 / 6 / 8 / víza USA, 
ale navíc :

1 / Snímek v masce lze zoomovat i pootáčet, tj. pokud snímek zachytíte
fotoaparátem nakřivo, nemusíte již portrét přefocovat,
lze to udělat v programu.
 
2/ Můžete modifikovat jas, kontrast a nezávisle všechny R/G/B barvy

3 / Můžete změnit i pozadí (za některé z přednastavených)

4/  Máte možnost předvolit
6 různých formátů průkazkových fot


Foto z akcí
 

Programový modul umožňuje rychlejší práci se snímky pořizovanými na akcích.

Do prohližeče můžete postupně dočítat nové snímky tak, jak je pořizujete
fotoaparátem na pamě´tovou kartu, nakonec můžete mít v prohlížeči všechny snímky, které jste pořídili během celé akce.
Snímky se též automaticky ukládájí do Clicku, tj. i když opustíte prohlížeč / či vypnete Click - snímky zůstavají pohotovostně připraveny v prohlížeči.         
 

Foto z
karty /
CD/DVD
BluetoothFoto z
foto /
Skenování filmu

Po zasunutí paměťové karty (či USB klíčenky) do čtečky Clicku a stisku  tlačítka "Foto z paměťové karty / USB" Vám program umožňuje okamžité načtení všech snímků do prohlížeče nebo si lze vybrat složky / snímky, které jsou uložené na kartě a načíst jen tyto vybrané složky / snímky.
Načítání snímků do prohlížeče Clicku je velice rychlé ...

Obdobným způsobem pracuje i "Foto z CD / DVD" umožňující načíst snímky které máte uložené na tomto mediu, či "Foto z mobilu" umožňující přenést snímky přes Bluetooth z mobilního telefonu.

(Tlačítka "Foto z fota / Skenování filmu" jsou v základní verzi neaktivní, lze je aktivovat pokud ke Clicku připojíte a nainstalujete přes TWAIN plochý či filmový skener).
 

Prohlížeč

 

 

Ať načtete snímek z karty, Bluetooth, skeneru ... snímky se vždy objeví v prohlížeči, který je ústředním menu Clicku.

V prohlížeči vidíte nejen náhledy všech načtených snímků, ale označíte-li snímek (či snímky), vidíte jeho originální rozlišení / typ souboru a můžete se snímkem dále pracovat, k čemuž jsou k dispozici tlačítka dole -

Funkce otáčení snímku vpravo / vlevo, mazání snímku, celoplošný náhled, export (uložení) snímku, tisk snímku, tisk indexprintu, vypalování snímku

tlačítka vpravo umožňují -

úpravy jasu, kontrastu, sytosti barev ale RGB složek a to nejen jednotlivě ale i histogramem, přičemž nechybí ani konvergence do černobílé či sepie s možností doladění barev. K dispozici je dále nastavení výřezu, retuš, malování, dekorace (rámečky, kalendáře, kliparty, různá pozadí ...), doplnění textu, multi-snímky
a vstup do fotoalba (program na tvorbu fotoknihy).
           

   Prohlížeč 
Prohlížeč -
pálení CD / DVD 
V prohlížeči je možné vybrat snímky a vypálit je na CD / DVD 
buď s prohlížečem (CD se po pálení uzavře), přičemž si můžete vybrat
2 různé prohlížeče : PhotoClickCD nebo Sublime

.. nebo lze pálit jen samostatné snímky jako jpg., což je výhodné, jelikož
páleny mohou být i ne-snímkové soubory jako soubory videa / audia apod.,
a navíc CD zůstává otevřené pro pozdější dopalování.

CLICK Pro umožňuje i mazání již nahraných CD-RW.
           

Prohlížeč /
některé funkce názorně :

Úpravy barev


 
 Nastavení barev, jasu, kontrastu  lze provádět skokově či plynule
       
          
             
.. k dispozici je i histogram , konverze do ČB i sepie (sepii lze barevně korigovat)  
Retuš           Retuš má výřez, nástroj klonování, štětec i výplň              
             
Kamkoliv do snímku lze vložit clipart či jakýkoliv text 
Dekorace                Kalendáře se tvoří velice jednoduchým
               intuitivním způsobem, nastaví se rok 2010,
               a jazyková verze CZ, EN, DE ...
             
Kolekce rámečků obohacuje možnost nabídky
(rámečky jsou ve skupinách jako Vánoce, láska ..)

Tisk
 

Tisk snímků je možné provést na  bezokrajový snímek (automatický ořez)
a nebo celý motiv, kdy se vytiskne celý motiv snímku, ale na okrajích fota mohou být bílé okraje.
Zvolit je možné optimalici pro barevný tisk nebo pro černobílé (sepiové) foto, tisk s bílým rámečkem okolo fotografie ...

Atraktivní je možnost použití AUTO KALIBRACE, kdy program sám nastavuje optimalizaci barev každého snímku, což je velice výhodné u akutních zakázek, kdy operátor nemá čas optimalizovat barevné podání pro každý snímek.

Novou možností je tisk dle zákaznického nastavení 1 a 2, tj. operátor má možnost kromě standardního tisku dle ICC profilu si nastavit i své 2 vlastní barevné podání fotografií.

Novější verze tiskáren CP9820DW-S (CP-D70DW-S / C-D707DW-S) umí  tisknout  na papír nejen lekslý ale pololesklý povrch


Tiskový modul programu CLICKPro má implementován samostatný
podprogram pro přesnou HW kalibraci a ICC profilování Mitsubishi tiskáren / IQ management. 
 

Manažer objednávek -

objednávky 
Abyste měli přehled o tiskových úlohách, pálení atd ... má program tzv.
Manažer objednávek, který přiřazuje každé tiskové úloze číslo objednávky,
které se dočasně (dle nastavení) ukládají do paměti, tj. lze je vytisknout ještě jednou, lze je trvale uložit do archivu, lze na již vytištěných snímcích dodatečně upravit barevné podání .... obecně umožňuje dodatečně pracovat s každou zakázkou i jednotlivým snímkem.

V případě, že ke Clicku připojíte externí objednávkovou samoobslužnou stanice (PT600 - spojení Clicku s objednávkovou stanicí se nazývá Flexilab), přicházejí do Manažeru objednávek i tyto externí objednávky a operátor může pracovat
s objednávkami jak z Clicku tak i z Objednávkové stanice.
Kromě terminálu PT6000 lze také objednávkovou stanici připojit i terminál od  Easyphota.

 
Manažer objednávek -

Diagnostika
 
Manažer objednávek obsahuje i komplexní diagnostiku, tj. stará se o tiskové úlohy, vypalování CD/DVD, přenos snímků na minilab, webové album .... přičemž z manažeru se spouští i jednotlivé programové moduly nastavení tiskového servru,  vypálení CD apod.


 

   SOFTWARE         EASYALBUM   program na tvorbu fotoalb / fotoknihy 

Click má již v základním programu možnost tvorby ročních ale i měsíčních kalendářů  -  stolní kalendáře, viz :

Stolní kalendáře (Easykalendáře)
jsou nabízeny pro formát 10x15

Click má již v základním programu (platné pro poslední dodávky Click HW4)
výkonný program na tvorbu fotoalb / fotoknih tzv. Easyalbum :

Fotoalba (Easyalba) 
jsou nabízena ve formátech 10x15, 15x20, 15x23 
                                      

PROGRAM

EASYALBUM /
FOTOKNIHA

 

Označíte-li v prohlížeči načtené snímky a stisknete tlačítko (v pravém sloupci) "EASYALBUM" otevře se Vám program na tvorbu fotoalba / fotoknihy.

Zvolíte -  vytvořit nové fotoalbum (bude tvořeno snímky které jste si vybrali v prohlížeči) či si můžete otevřít fotoalbum z archivu (již dříve vyvořené), které je uložené v paměti Clicku.

Fotoalbum lze vytvořit automaticky - program jej vytvoří sám (což znamená, že snímky označené v prohlížeči umístí na pozadí dle vybraného téma) či lze fotoalbum vytvořit manuálně, kdy vytváříte jednu stránku fotoalba po druhé.

  
 
V druhém kroku si můžete zadat název fotoalba pod kterým bude uloženo
v paměti (archivu) Clicku, v tomto případě Krkonoše.

Současně musíte zvolit v levém sloupci formát fotoalba (10x15cm, 15x23, 20x25 ...) tj. vlastní formát stránek fotoalba.

Ve druhém sloupci zvolíte téma fotoalba - např. děti, což znamená, že současně s albem budou načtena i pozadí vhodná pro dětskou tématiku.
 
  Ve 3. kroku se dostáváte do hlavního menu fotoalba. Jelikož jsme si vybrali téma "děti" ve vodorovné horní liště jsou všechna pozadí, která lze použít jako pozadí pro stánky fotoalba. 

Při vstupu do 3. kroku je tedy automaticky vloženo na 1. stránku fotoalba první pozadí (ale vložit na první stránku či přetáhnmout myší můžete kterékoliv pozadí)

V levém sloupci jsou náhledy všech snímků označených v prohlížeči - kterýkoliv snímek(y) můžete vložit na stránku,  se snímky můžete pootáčet / zvětšovat / zmenšovat, opatřit je barevným rámečkem, snímky se mohou překrývat - následně můžete kterýkoliv snímek z kompozice smazat.

Nástroje na otáčení snímku / zoom snímku / pohyb snímku na pozadí / vložení textu / vyběru barvy textu / typu písma .......  vše je umistěno v pravém sloupci.

       
  Vaše načtené snímky lze nejen vkládat ale též NASTAVIT JAKO POZADÍ.
V tomto případě stačí označit foto Krkonoš (z levého sloupce) a stisknout tlačítko "Nastavit jako pozadí" . Portrétní snímek se vloží dodatečně a  fotoalbum se tématicky mění na fotoalbum z dovolené v Krkonoších.
       


 
Vlastní pozadí lze ještě editovat  - změnit do čerbobílé, sepie, modré, či rozostřit ... velice efektní nástroj  ...
Na první stránku můžeme vložit text např. Název fotolaba - velikost textu / typ fontu / barva textu / umístění textu  .. vše je volně nastavitelné  ...


 
Jste-li spokojeni s první stránkou, můžete prejít na tvorbu strany druhé stránky - první stránku vidíte ve spodní liště ...
Kdykoliv potřebujete opustit tvorbu fotoalba, např. z důvodu, že přišel zákazník na dokladové foto - je to otázka několika sec., opustíte toto menu, zhotovíte dokladové foto a následně se vrátíte  do rozdělaného fotoalba k tvorbě další stránky, je to velmi snadné.

Fotoalba můžete mít v paměti jak dlouho chcete a můžete je dodatečně jakokoliv editovat .. po konečném dohotovení je můžete rychle vytisknout.

Vzhledem k tomu, že si můžete vytvoři i fotoalbum jen jednostránkové, je tento program velice efektní i pro tvorbu  nejrůznějších přání, PF atd. 
 
                            
  Modul
  fotoalbum
    3.990 CZK bez DPH   (licence je potřebná JEN pro starší modely Clicku verze  HW1 / HW2 ....
                        l            v současnosti je tento modul v základní ceně Clicku.

   SOFTWARE
   NA PŘÁNÍ
      ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU -  MINILAB   program na přenosy na minilab
PŘENOS
SNÍMKŮ
NA MINILAB


 

Program umožňuje i aktivaci modulu Minilab (přenášení snímků) přes FTP / LAN  - nezbytný je HW klíč nabízený jako zvláštní příslušenství (viz. obr. dole).

Programový modul  DPSLab Vám umožňuje specifikovat 8 formátů a načtené soubory z prohlížeče odeslat přes LAN či FTP na vzdálený počítač / minilab.

  
 
                            
   DPSLab HW klíč      2.500 CZK  HW klíč pro možnost odesílání snímků pomocí LAN / FTP na vzdálený počítač u minilabu