Barevná fototiskárna Epson A3 EcoTank (7750)

 

 


Pro sublimační potisk A3 je výhodné použít tiskárny Epson a to jak 
EcoTank i WorkForce

Zde je popsána tiskárna EcoTank

Do tiskárny ET-7750 ( Epson Micro Piezo TM ) se dodávají inkousty Sublisplash ve spec. lahvičkách 80 ml. Tyto inkousty lze použít obecně do všech tiskáren Epson EcoTank. Pokud koupíte od nás tiskárnu a inkoust Sublisplash - platí na celou sestavu záruka 1 rok.
Samozřejmě máte možnost nakoupit tiskárnu od PC velkoprodejců a od nás nakoupit jen sublimační inkoust.
Při koupi inkoustu Vám poskytneme zdarrma ICC profil / specifické nastavení ovladače tiskárny i nastavení pro Corel / Photoshop.

V současné době jsou připraveny ICC profily (a specifická nastavení) pro tyto modely tiskáren Epson EcoTank  :

ET 2700
ET 7750
ET 15000

Dále jsou popsány jen specifické uživatelské vlastnosti používané pro 
sublimační potisk keramiky / textilu

Systém EcoTank
nepoužívá kartridže s inkoustem, ale inkoust se doplňuje přímo do velkokapacitních zásobníků tiskárny jednoduchým, ale současně naprosto čistým způsobem
( kdy nehrozí potřísnění ) ze separátních lahviček.

Specifické rysy tiskárny :
*  vysoce kvalitní homogenní tisk  
*  velmi nízké náklady na tisk
*  rozhraní USB / LAN
*  gramáž papíru 64-300g / m2
*  zásobník A4 / 100 listů a zadní podavač A3


 

          

             

      E-shop  
      
   
 
 
 
    Investici do dražší tiskárny A3 EcoTank doporučujeme tam, kde se velice často tisknou formáty A3 
  Zde je popsáno plnění inkoustem, údržba ---- ( to co je podobné pro všechny modely EcoTank ) .. nicméně vzhledem k rychlému střídání
  modelů tiskáren  A3 bude v eshopu uveden aktuálně nabízený model                     

EPSON Exceed Your Vision   EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision       EPSON Exceed Your Vision                                 
                                Specifické vlastnosti

PŘEDNÍ PANEL 

 


       
   

 
Na předním panelu se nacházejí  tlačítka, která budete potřebovat
pro uvedení tiskárny do provozu 
 

INSTALACE
INKOUSTU

   


       
   

 
První instalace inkoustu

Po rozbalení tiskárny :

* Odklopte vrchní velký kryt skeneru, následně menší kryt vpravo nad zásobníky inkoustu a připravte si lahvičky s inkoustem Sublisplash.

Budete potřebovat 2x černou a 1x magentu / cyan / žlutou

Plnění inkoustu se provádí při vypnuté tiskárně !

Odklopte modrou páčku nad zásobníkem směrem nahoru ( malá červená šipka )  - můžete začít zleva od černé a současně odšroubujte plastové víčku z lahvičky  Sublisplash K
( černá )
 

Lahvičku otočte směrem dolů ( je těsněná, nic z ní nevyteče ) a nasaďte ji ORIENTOVANĚ ( tj. křidélky podélně ) do štěrbiny  zásobníku černé ( viz. obrázek)  .... z lahvičky začne vytékat postupně inkoust. Pokud inkoust neteče, můžete zkusit lahvičku vysunout / zasunout a nebo "velmi jemně " v zasunutém stavu s ní pootočit doprava / doleva.
S lahvičkou v žádném případě netřepejte / nemačkejte ji - inkoust vyteče sám

Zásobník naplňte až po horní rysku ( vyznačeno
červeně ), následně lahvičku vyjměte, dobře uzavřete víčkem a zbytek schovejte pro další doplnění ( skladujte lahvičky na stojato )

Uzavřete páčku zásobníku a celý proces opakujte pro všechny barvy - každou barvu inkoustu do shodně barevně označeného  zásobníku

Závěrem uzavřete kryt zásobníků barev a kryt skeneru

PO NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ JIŽ MĚJTE TISKÁRNU JEN VE VODOROVNÉ POLOZE

       
                

ZAPNUTÍ


  


 
       
   

 
Zapněte tiskárnu 

Připojte na zadní stranu tiskány dodanou síťovou šnůru a zasuňte ji do zásuvky 220V
 
Přesvědčte se, že jste vyjmuli z tiskárny všechny výplně a zapněte tiskárnu tlačítkem POWER na čelním panelu - následně proveďte inicializaci z předního panelu / menu na LCD displeji

 
                     

INICIALZACE

  


 
       
   
Inicializace tiskárny 

Pomocí šipek nahoru / dolů vyberte jazyk a výběr potvrďte stiskem tlačítka OKJakmile se objeví začátek inicializace / Příprava, stiskněte a
držte
3 sec stisknuté tlačítko OK


Stiskněte tlačítko
START, čimž začne přečerpávání inkoustu ze zásobníků do tiskárny. Tento proces trvá cca 7 min.
Během přečerpávání nezvedejte víko skeneru či nevypínejte tiskárnuPo dokončení stisknete tlačítko
OK, čimž se menu změní  na seřízení kvality.
Pokračujte dle on-line nápovědy až se menu opět změní na instalaci papíru


 
  
                         
                                                                            

SUBLIMAČNÍ
PAPÍR
A3
  


 
       
   

 
Instalace papíru


Do tiskárny můžete vložite formát papíru A6-A3, pro sublimační potisk A3 / A4

Papír A3

Pro formát A3 máte k dispozici zadní podavač, do kterého se papíry zakládají jednotlivě ( max 10 ks) .
Nainstalujte sublimační papír tiskovou 
( bělejší ) stranou NAHORU
Jakmile do zadního zásobníku založíte papír, tiskárna jej automaticky detekuje a chce od Vás informaci, jaký formát papíru / jaký typ papíru jste vložili viz. menu napravo  :

....pokud jste již nastavení udělali ( viz. náš případ) jen vše potvrdíte tlačítkem
OK.

Děláte-li ale nastavení poprvé, šipkou dolů najedˇte na
Změnit a tlačítkem OK otevřete výbět formátu - formát vyberete a potvrdíte OK a automaticky se posunute do výběru typu papíru. Vše potvrzujete pomocí OK

Pro sublimační potisk doporučujeme papír :

Subli papíry A3 / A4
nebo TexPrint R A3 / A4

 Papír v menu vyberte Prem,.semigloss ( premiový polomat )

 

 

                 
                                                       
SUBLIMAČNÍ
PAPÍR
A4
  


 
       
   

 
 

Papír A4

Pro formát A4 máte k dispozici přední zásobník, do kterého můžete založit 100 papírů ( upravte si uvnitř zásobníku plastové vodítka na tento formát, stoh papíru nesmí výškově přesahovat přes plastové boky zásobníku papíru ).
Nainstalujte sublimační papír tiskovou 
( bělejší ) stranou DOLŮ

Pokud se splete, a papír naistalujete obráceně - nic se neděje - jen po nátisku je na chybné straně vytištěný obrázek znatelně méně kontrastní.Shodně jako u formátu A3, jakmile do předního  zásobníku ( kazeta 2) založíte papír, tiskárna jej automaticky detekuje a chce od Vás informaci, jaký formát papíru / jaký typ papíru jste vložili viz. menu napravo , pls proveďte vše analogicky jako u papíru A3 

 
                             

                                 


 

 
Před tiskem

Chcete-li tisknout z kteréhokoliv zásobníku, musíte UVOLNIT PROSTOR VEPŘEDU PRO VÝSTUP PAPÍRU =

* vyklopte nahoru přední panel s LCD displejem
* vyklopte dopředu a dolů čelo předního zásobníku
* vysuňte plastovou podpěru, která podepře budoucí výtisk

Opět, pokud něco neuděláte, LCD displej Vás informuje 


 
          

     
INSTALACE
OVLADAČE

   
   
Instalace ovladače

Na výběr máte 2 typy ovladačů. Standardní ovladač od firmy Epson, pro který je připraven specifický ICC profil pro tuto tiskárnu. Obojí je zdarma 

Ovladač je na instalačním CD u tiskárny ( WIN 7-10 / X64, X86 )
a současně si jej můžete stáhnout ze stránek firmy Epson, v této chvíli je tento ovladač na linku :

Druhou alternativou je speciální ovladač  Sublisplash Magic Driver, který si nastavení / převody barev na optimální výsledek provádí sám, ale je to placená alternativa.

Ovladače ( USB ) se instalují ve dvou korcích - nejdříve se nainstaluje ovladač do počítače ( bez připojené tiskárny ) - instalace se úplně dokončí až po připojení tiskárny k počítači

Tiskárnu lze připojit přes USB i LAN / WIFI

 

https://download.epson-europe.com/pub/download/6325/epson632513eu.exe           

            


         

 

INSTALACE
ICC


 
Pro inkoust Sublisplash a standardní ovladač Epson  
je nezbytné instalovat specifický ICC profil


Vlastní instalace - profil si uložte do nějaké složky.
Následně se postavte kurzorem na tento soubor a stiskněte pravé

tlačítko myši  - z rozbaleného menu vyberte ‘Instalace Profilu’.
Profil byl nainstalován ve Vašem počítači.

Tato akce není potvrzena žádnou informací
Přiřazení ICC profilu se provádí až následně v aplikačním programu Corel / Photoshop ...
     Instalace  ICC profilu

     
Download_ICC_sublisplash_epson7750_icc

     Download ICC_sublisplash_epn+_epson7750_icc   


 
KONFIGURACE
OVLADAČE
COLOR MANAGEMENT    
Konfigurace ovladače / Color management

Pokud používáte standadrdní ovladač je naprosto nezbytné pro správné výstupní barvy provést nejen specifické nastavení ovladače / ICC profilu, ale i nastavení aplikačního programu, který používáte - nastavení ( Color Management) se liší pro Corel / Photoshop a jeho jednotlivé verze.

Nastavení tiskárny ( dle Vaší aplikace)  Vám po zakoupení tiskárny můžeme zaslat, či zdarma provést přes vzdálenou plochu
( abyste ušetřili čas a mohli okamžitě tisknout )  - doporučeno ( TeamViewer)   
           

    
Prosím kontaktujte Liberek
    liberek@liberek.cz.
  

ÚDRŽBA 

ÚdržbaV hlavním menu ÚDRŽBA máte jako první volbu

Kontrola Trysek .. vytiskněte kontrolní snímek, kde vidíte zda všechny barvy se tisknou plně ( bez přerušení )
 

                          
  Následně můžete provést ( dle on-line nápovědy )

* Čištění hlavy
* Výkonné čištění
* Vyrovnání hlavy
 
                                 
  Sběrná jednotka ( nazvaná v překladu krabice údržby )

Pokud se Vám zaplní sběrná jednotka, je nutné ji vyměnit,
jedna náhradní je dodávána současně s novou tiskárnou


 
                                                               
MANIPULACE
S TISKÁRNOU

 

Manipulace s tiskárnou

Pokud naplníte inkoustem zásobníky a časem se postupně zaplňuje i sběrná nádobka - v případě přemisťění / transportu tiskárny zajistěte,
aby tiskárna zůstala VŽDY ve vodorovné poloze  jinak inkoust může kontaminovat vnitřní prostor tiskárny.     
            


                            Technická specifikace
 
Způsob tisku Epson Micro Piezo TM
Rozlišení 5760 x 1440 DPI / 360 trysek černá, 180 barva / min velikost 1,5pl  
Rychlost tisku A4 : cca 1,5 min
A3 : cca 2 min 
Náklady na tisk -
inkoust Sublisplash
A4 : cca 4-5 CZK bez DPH  ( na 1 A4 se vejde 6 snímků na klasický hrneček )
A3 : cca 8-9 CZK bez DPH 
Ovladače WIN 7-10, MAC OS 10.6.8 a více
Rozhraní / konektor USB  / WIFI / Ethernet  
Zásobník papíru 100 listù A4, zadní podavač na A3 / gramáž papíru 64-300 g/m2
Napájení / příkon 100-240V / 50-60Hz, 0.9W sleep mode, cca 13W  
Rozměry (Š x V x H) 526 x 168 x 415 mm
Hmotnost 10,5 kg
Barva černá
Příslušenství síťová šňůra, náhradní sběrná jednotka ( ink collector ), CD s návodem a ovladači
 
  Epson A3 EcoTank        eshop tiskárna Epson A3 EcoTank  
  Sublisplash Magic
  driver ( option)
        2.990 CZK (bez DPH)
  Maintenance box        sběrná jednotka - ink collector C13T04D000
   
 
  Náplně / lahve pro aplikaci sublimační potisk :
  Sublisplash  80ml       eshop inkoust do Epson EcoTank
   
Sublimační papíry  
 Sublimační papíry      
     
eshop papíry pro sublimační potisk