Papír CK-K76R nahrazuje nový CK-K76R(HG)

      

 
       
 

                  
                           


 


   
 

Mitsubishi připravila pro tiskárnu CP-K60DW-S nový
HIGH GRADE papír, který nahrazuje papír stávající.
Nový název papíru 10x15 / 15x20cm je CK-K76R(
HG)

Nový papír zvyšuje homogenitu tisku -  podstatně kvalitnější přechodová či světlá pozadí !

  


 


 


PŘECHOD ZE STARÉHO PAPÍRU NA NOVÝ  

Pro max. jednoduchost lze nový papír použít do stávajících tiskáren bez jakýchkoliv změn a tiskárna tiskne !

Pokud však chcete využít vyšší kvalitu tisku (doporučeno) jsou nezbytné 2 kroky

1/  instalace nového ovladače
2/  upgrade firmware v tiskárně

Chcete-li provést instalaci nového ovladače i upgrade firmware na dálku ( přes internet ) 
- prosím kontaktujte Liberek, rádi Vám provedeme instalaci přes TeamViewer

 

 
1/   NOVÝ OVLADAČ VERZE 3.0  ( PRO TISKÁRNU CP-K60DW-S )
 

Nový ovladač si můžete stáhnout pro WIN 7, 8, 10 /  32 & 64bit   :    

Stáhnout ovladač 3.0 pro WiN 7/8/10
Průvodce instalací ovladače ( EN )

Nový ovladač si můžete stáhnout pro MAC / OS 10.6 - 10.12  

Stáhnout ovladač 3.0 pro MAC/OS
Průvodce instalací ovladače ( EN )

Ovladač můžete používat ihned i když máte ještě staré zásoby papíru CK-K76R. Nový ovladač nijak neovlivňuje kvalitu tisku
na starý papír CK-K76R
 

                      
                     


 
Options

V tomto menu je rozšířena volba "Print Speed / Media Type"

Sharpness:
nastavení ostrosti (-3 až +3)
 
Print Speed / Media Type :
nastavení kvality tisku a současně nastavení starého papíru
(nazvaného non-HG) či nového HG


Fine / HG = std kvalita tisku na nový papír CK-K76R (HG)
UltraFine / HG = vysoká kvalita tisku na papír CK-K76R (HG)

Fine / Non-HG = std kvalita tisku na starý papír CK-K76R
UltraFine / Non-HG = vysoká kvalita tisku na papír CK-K76R

Print finish:
nastavení povrchu papíru, pokud zatrhnete položku
Print finish =  Matte 
tiskárna tiskne pomaleji 4. laminační panel, který získává polomatový povrch


Color matching :
barevné kalibrace výtisku  se řídí
dle nastaveného profilu ICC,  přičemž je samozřejmě
možná individuální kalibrace

          
Nastavení ICC

 

Pokud máte v předchozím menu zatrženo COLOR MATCHING
(řízení barev dle křivky ICC) musíte si načíst příslušné ICC křívky

 Platné pro papír CK-K76R

CPK60_ST ( ICC pro standardní tiskový mód FINE)
CPK60_UF ( ICC pro ultrafine mód)

a současně je
manuálně nastavit v menu SPRÁVA BAREV 
a nastavit jako výchozí
CPK60_UF


Platné pro papír CK-K76R(HG)

CPK60_FINE_HG ( ICC pro standardní = FINE tiskový mód FINE )
CPK60_UF_HG    ( ICC pro ultrafine mód )


Stáhnout ICC profil CPK60_FINE_HG.ICC      
Stáhnout ICC profil CPK60_UF_HG.ICC
    
 
    

 
2/   NOVÝ FIRMWARE VERZE 1.05  ( PRO TISKÁRNU CP-K60DW-S )
 

Nový firmware is můžete stáhnout - upgrade firmware musí být prováděn z PC typu WIN ( ne MAC OS )    

Stáhnout firmware 1.05
Průvodce instalací firmware ( CZ )

Máte-li staré zásoby papíru CK-K76R, spotřebujte je a teprve při přechodu na nový papír proveďte upgrade firmware !